Eerste Roosendaalse Smalfilm Amateurs - sinds 1952

Eerste Roosendaalse Smalfilm Amateurs - sinds 1952

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
 • Stacks Image 17794
 • Stacks Image 17797
 • Stacks Image 17800
 • Stacks Image 17803
 • Stacks Image 17806
 • Stacks Image 17809

Verslagen A-avonden 2020

Verslag A-avond “De Kracht van het Verhaal” 3 maart 2020 Tonny van Donschot

Na een korte inleiding van onze voorzitter, Ruud, nam Rika het woord. Zij verzorgde samen met Cor de workshop van deze avond met als onderwerp: De Kracht van het Woord.

Het was de bedoeling dat in deze workshop gewerkt ging worden met filmbeelden, die door Ersaleden zelf waren gemaakt. Voor de aanvang van deze avond had Rika aan alle leden gevraagd om haar een kort filmpje van eigen beeldmateriaal toe te sturen, van maximaal 2 á 2,5 minuut. Het onderwerp was absoluut niet van belang. Wel was het de bedoeling, dat er een filmisch verhaal(tje) in het materiaal te herkennen was (dus niet alleen maar losse beelden zonder enig verband).
Rika had naar aanleiding van deze oproep 13 filmpjes ontvangen.
 
Eerst liet Rika 3x het zelfde filmpje zien over een strandwandeling, met 3 verschillende ingesproken teksten.
Daarna nog eens 4x een zelfde filmpje over Melbourne, wederom met verschillende ingesproken teksten. Ook vertelden de tekstschrijvers en voice-overs in een kort filmpje hoe ze tot deze tekst waren gekomen.

Daarna gaf Rika nog 14 tips voor het inspreken van een voice-over tekst. Deze tips worden per email naar alle leden gestuurd, zodat iedereen het nog eens rustig kan doorlezen.

Toen volgde de opdracht: Er werden groepjes gemaakt van 3 personen; ieder groepje kreeg 3 filmpjes toebedeeld. Nadat de filmpjes in het groepje diverse malen waren bekeken, werd er onderling bepaald wie welk filmpje zou gaan bewerken. Binnen de groep werden aan elkaar nog diverse tips gegeven, hoe dit het beste aangepakt kon worden. Sommige groepjes hadden nog de tijd om alvast een voorzet te maken. Onderling zal er nog overleg moeten zijn over de voortgang van het filmpje.
Meerdere groepjes hebben dezelfde films, zodat later ook vergeleken kan worden welke invloed de tekst op de filmbeelden heeft.
De filmpjes moeten voor 29 maart a.s. bij Rika ingeleverd worden, zodat zij ze voor 31 maart kan bekijken / beoordelen.

Het was weer een geweldig leerzame avond. Met dank aan Rika en Cor.Verslag A-avond "Hobby Film Project" 4 februari 2020 Cees Nielen

Na de eerst introductie over het maken van een hobbyfilm door Tineke Engelen waren er maar liefst 13 films ingeleverd voor deze avond.
1: Rien van der List had een overzicht gemaakt van zijn accordeon carrière, waarin het Caldo Sextet een hoofdrol heeft gespeeld. Hij heeft deze hobby aan de wilgen gehangen en zoekt een talentvolle opvolger aan wie hij zijn accordeon kan overdragen.
2: Tonny van Donschot maakte uit oude opnamen een film over natuurvrijwilliger Jan. Allerlei aspecten van zijn hobby werden vertoond in de film, waaronder de Oerdagen, waarin kleine kinderen kennis maken met het werken in de natuur. Helaas zijn deze dagen nu verleden tijd omdat de kosten niet langer te dragen zijn.
3. Louis Vromans heeft een film gemaakt over de historie van de Friese familie Witteveen. Na het schrijven van 2 boeken over de familie vertelt Kees Witteveen in helaas te beknopte vorm het familieverhaal voor de camera. Oorspronkelijk waren het boeren in het Friese Heeg, maar later zijn ook nazaten in de kledingindustrie terecht gekomen.
4. Riet Rens heeft een film gemaakt over de hobby van Wies Thielen: 3D-kaarten maken. Wies vertelt zelf haar verhaal voor de camera en maakt ook een kaart in beeld, waardoor de kijker inzicht krijgt in wat er allemaal voor komt kijken.
5. Ad Smits maakte met hulp van Frits Segers een film over de hobby van Betty Bloos: Bloemschikken. Een groepje vrouwen krijgt van Betty een workshop over dit onderwerp. Ze heeft zelf een grote tuin om materiaal uit te halen, maar ook de tuin van de buren staat tot haar beschikking.
6: Rika Houthuijsen en Cor Claassens volgden Peter Harskamp in zijn bijzondere hobby Pepp fit. Hij wordt door zijn instructeur in een harnas gehesen, waarin pats zijn diverse spiergroepen vanuit een accu van stroom voorzien en op die manier intensief worden getraind. Uitermate geschikte training voor mensen met weinig tijd!
7. Sjef van den Boom heeft Jaap gefilmd in zijn hobby modelspoor. Jaap is in de eerste plaats verzamelaar van locomotieven en treinstellen, maar heeft ook 2 treinbanen liggen, 1 analoog en de andere digitaal.
8. René van Dijk heeft Mieke Witteveen gevolgd in haar hobby kunst schilderen. Mieke vertelt haar verhaal, wat gelardeerd wordt met foto's en kunstwerken van haar.
9. Jan van Donschot laat zijn hobby zien. Zoals we natuurlijk allemaal weten wandelen Jan en Tonny langs de lange afstand wandelpaden, maar hier zet Jan ons op het verkeerde been. Zijn hobby blijkt de Hobby Caravan!
10. Geert van der Heijden volgt 1 schutter van de Oude Doelen. Zijn discipline is het schieten met een traditionele houten boog. In de 3 disciplines handboogschieten wordt ieder jaar het kampioenschap geschoten en iedere winnaar mag zich koning noemen.
11. Ruud Scheidel vertelt Betty Bloos van zijn hobby, het verzamelen van objecten van zijn voorouders. Er waren kunstschilders in de familie, maar ook lithografen en illustratoren van prentenboeken. Ruud heeft al veel werken van zijn voorvaderen verzameld.
12. Koos Wijling heeft een YouTube demonstratiefilmpje gemaakt van zijn hobby elektronica en vooral op het gebied van het merk Arduino. Zoals we ook weten van de Edius avonden kan Koos een en ander enthousiast en duidelijk uitleggen.
13. Als toegift van de avond hangt Cor Claassens zijn hobby filmen aan de wilgen en leert.......breien van Rika. Een leuk einde van een geslaagde avond.
Grote dank aan initiatiefneemster en presentator van de avond: Tineke Engelen!


Verslag A-avond "Introductie speelfilmproject" 21 januari 2020 Willem-Jan Vermeulen

Voorzitter Ruud Scheidel opent zoals gewoonlijk de avond met enkele mededelingen:
We werden op de hoogte gebracht van het wel en wee van diverse clubleden.
Voorts werd verteld dat de hobbyisten, waarvan een film gemaakt werd, ook welkom zouden zijn op de avond van de vertoning op dinsdag 4 februari.
Vervolgens werd er een dringend verzoek gedaan aan de leden om de jaarlijkse contributie zo spoedig mogelijk over te maken.
De jaarlijkse contributie bedraagt ook voor dit jaar € 125,00 per lid. Partners van de leden die ook lid van ERSA willen zijn,
hebben een gereduceerd tarief van € 105,00. (Bedrag gecorrigeerd op verzoek van de penningmeester.)

Het bankrekening nummer van ERSA is: NL73 INGB 0000 4324 90

Ruud geeft vervolgens het woord aan Hans Lips.
De programmacommissie wil met alle clubleden een nieuwe clubfilm maken.
De vorige clubfilms waren “Dubbel Spoor” uit 2005 en “De Jacht” uit 1998.
Daarop wordt de making-of van “De Jacht” (van ons inmiddels overleden lid Ger van Berkel) bekeken om iedereen een indruk te geven van de voorbereidingen van zo’n clubfilm.
Een belangrijke les uit die periode was het gegeven dat je niet met meerdere camera’s tegelijk de individuele scènes moet opnemen.
Na het bekijken van deze making-of werden we ingedeeld in zes groepjes van vier en werden we verrast met een reeds uitgewerkt idee van Hans Lips, waaraan we in deze groepjes mochten sleutelen.
Het idee was een film over een klasse reünie, die zich afspeelt in een schoolgebouw en waarin we allemaal een rol als acteur toebedeeld kregen.
Hans had op papier voor ons al diverse personages bedacht die totaal niet overeenkwamen met de eigen persoonlijkheid, met de vraag of je het daarmee eens was.
Daarnaast moest je zelf invullen welke taak je zou willen vervullen binnen de organisatie.
Het was de bedoeling van Hans om te kijken of voldoende draagvlak voor zijn idee uit deze werkbladen te halen viel: Veel man/vrouw kracht is voor zo’n grote productie dan ook een vereiste.
Tot slot werd na de pauze alsnog de totale film van “de Jacht” bekeken.


Verslag A-avond "Nieuwjaarsreceptie" 7 januari 2020 - Cas Dekker


Voorzitter Ruud Scheidel opent de avond met de beste wensen voor het nieuwe jaar en vertelt wat de avond verder zal brengen.
Eerst zal het programma worden besproken en daarna wordt de huidige
versie van de film "Viering van 75 jaar bevrijding van Roosendaal" gedraaid. Op 4 of 5 mei wordt de definitieve versie aan de Roosendaalse bevolking getoond.
Er worden steeds minder films ingestuurd voor de clubwedstrijden. Het bestuur houdt om deze reden een mini-enquête onder clubleden om te zien welke richting we op moeten met de club. Graag snel invullen en terugsturen! Voorlopig nog een programma "oude stijl"
Het is de bedoeling om weer eens een clubfilm te maken. Deze keer een film waar alle leden aan mee kunnen doen. De film heet "De Reünie".

De film speelt zich af in een schoolgebouw, bijvoorbeeld ons huidige
clubgebouw of het Norbertus. Er dienen zoveel mogelijk leden bij de voorbespreking te zijn en er worden dan taken verdeeld. Het is de bedoeling met zijn allen het hele jaar hiermee bezig te zijn.
Frits Segers heeft bedankt als clublid, maar gaat door met Magix-cursussen.
Op 28 januari gaan we naar "Shot-71" in Berlicum.
Op 4 februari vertoning van de resultaten van het project "Hobbyfilm", onder leiding van Tineke. Maximale lengte 10 minuten. De Power Point presentatie met aanwijzingen wordt nog toegezonden.
Er is na 4 februari nog een week voor aanpassingen voor het Mottofestival.

Jaarvergadering 18 februari. Eventueel aanmelden voor bestuursfunctie. Vragen vooraf per mail indienen.

Op 03 maart: Workshop: "De kracht van het verhaal" door Rika en Cor. Hierbij is het de bedoeling om ingesproken tekst toe te voegen aan een filmpje. Na 4 weken de resultaten inleveren.
Op 12 maart: Mottofestival Tilburg, met onderwerp: "Hobby".
Op 31 maart: 2e deel "De kracht van het verhaal", tevens brainstormen over geringe aantal competitiefilms.
Op 05 april bij ERSA de Brabantse filmmanifestatie.
Op 14 april: bespreking voortgang speelfilmproject.
Op 28 april: mediaspelers (op de computer) en audiofilters om geluid te verbeteren. Voorbereiden op jaarthema: Dit jaar is dat Den Haag.
Op 12 mei: tegenbezoek Videoclub HAF (Den Haag).
Op 26 mei: Henk van de Meeberg of Franka Stas.
Op 09 juni: Vertoning films BFM of Unica. Tevens aanmelden korte films (max. 4 minuten) en 1-minuutfilms.
Op 23 juni: 1-minuutfilms en korte films (max. 4 minuten).

Helaas verliezen we ieder jaar 7-8 leden. Financieel is dit een groot probleem, maar we willen ook graag vers bloed in de club. De vorige keer is dit gelukt door middel van open dagen. Nu is de damesgroep bereid een poging te wagen door middel van het openstellen van een aantal B-avonden voor belangstellenden. Op deze avonden kunnen belangstellenden het een en ander zien en informatie over ERSA krijgen.
Mocht dit niet lukken, dan kan er mogelijk een open zaterdag worden gehouden.

Vertoning van de film:
"Viering van 75 bevrijding van Roosendaal"
Opnamen: 9 filmers van ERSA.
Montage: Arnold en Cor.


Verslag A-avond "Teaser en Trailer workshop" 29 oktober 2019 Mieke Witteveen

Na een korte inleiding van onze voorzitter, Ruud, nam Hans het woord.

Hans vertelde eerst over het verschil tussen teaser en trailer. Een teaser wil de nieuwsgierigheid opwekken met fragmenten uit de film en wel in ongeveer een 1 minuut.
Een trailer haalt korte fragmenten uit de film en duurt iets langer.

Daarna bespreekt Hans in het kort de films die we gaan zien, dus de teasers en trailers van diverse films. Ook o.a. van Dubbel Spoor. Ook nog van Cor Claassens.
We zien de diverse teasers en trailers met veel muziekversterkend geluid.

Daarna krijgen we de eerste opdracht: Op het uitgereikte papier staat wat we moeten doen. Voor de niet aanwezigen: Deze opdracht is ook nog te zien bij het laatste bericht van Hans over Teaser en Trailer.

We werden door Hans in groepen van vier verdeeld en begonnen aan ons levensverhaal in vijf zinnen. In gedachten foto’s en films erbij en dat met elkaar bespreken en verbeteren.

Na een korte pauze wilde Hans een verslag van elke groep.

Groep 7: Door Gerard van der Heijden. Zowel foto’s als film gebruiken. Tineke heeft veel van haar jeugd, omdat haar vader veel filmde.

Groep 6: Chris van den Berg. Levensverhaal tot pensioen met het gezin uit je jeugd ook kleinkinderen films.

Groep 5: Ruud Scheidel. In vijf zinnen gevoelens en beleving. Niemand had het over zijn vrouw. Advies van Cor: Het wapen van Den Haag met ooievaar gebruiken.

Groep 4: Frans Thielen. Arnold heeft al een film van 5 minuten en zal deze wel snel afspelen in 1minuut. Ook hobby’s erbij. Alle vier geboren.

Groep 3: Cees Nielen. Ook beelden, zoals foto’s, bij de film. In 4 zinnen kan het levensverhaal ook. Cas sprak over zijn 7 gelukkige jaren. In Stampersgat was ouderlijk huis vernield
door brandbom, hij was toen pas 10 jaar.

Groep 2: John Lodewijk. In 5 zinnen suggesties emotioneel in beelden uit te drukken ? Met muziek.

Groep 1: Louis Vromans. Beelden genoteerd en besproken. Geen tijd voor pauze. In 1953 steeg ook water in Rotterdam tot aan de knieën.


Het was een gezellige avond en wat zullen we zien in november?


Verslag A-avond "’s Hertogenbosch" 15 oktober 2019 Tineke Engelen


Opening door Ruud:
De wijzigingen in het najaarsprogramma zijn gemaild aan alle leden:
De wijzigingen :
 
16 oktober 2019
Magix-avond vervalt
 
29 oktober 2019
Workshop door Hans Lips over het maken van filmtrailers en filmteasers. Hij heeft hier over al een mail aan jullie gezonden.
 
9 november 2019
De aanvankelijk geplande Open Dag wordt verschoven naar 2020.
 
12 november 2019
We draaien de 4 ingezonden films voor de clubcompetitie (waarvoor dus geen aparte avond komt) en een selectie van de beste films van het NOVA-festival 2018
 
26 november 2019
Een vervolg op de avond van 29 oktober. We draaien en bespreken de door de leden gemaakte trailers en teasers.
 
10 december 2019
Hoe maak je een leuke hobbyfilm? Door Tineke Engelen. Het is de aftrap voor het maken van dergelijke films door de leden. Omdat het Mottofestival van 12 maart 2020 ook dit thema heeft, kunnen de gemaakte films ook meedoen in dit festival.
 
13 december 2019 (VRIJDAG!)
Finale Film Avond.
We verplaatsen deze avond van de traditionele zaterdag naar de vrijdag, omdat in het weekend de zaal erg duur is.
 
Voor deze avond zijn 7 filmpjes ingebracht over Den Bosch.
Het is niet gelukt om een extern jurylid naar Roosendaal te krijgen. Vandaar dat de jury bestaat uit Cees, Frans en Hans.
Allereerst wordt begonnen met het vertonen van de Promofilm van Cor. Deze film laat zien hoe veelzijdig Den Bosch is. Genoeg aanknopingspunten voor een filmpje over deze stad.
Daarna volgen achtereenvolgens de filmpjes van Betty, Rien, Ruud, Mieke, Fred en Bert met na de pauze het filmpje van Riet, Rika en Tineke en als laatste dat van Cor.
Het is gezellig druk op deze avond door de aanwezigheid van een groot aantal partners en genodigden die aan de filmpjes hebben meegewerkt.
Na de vertoning van het laatste filmpje bespreekt de jury de filmpjes:
Betty: ’s Hertogenbosch
Een mooie stemmige film, eigenlijk een diashow, kunstig met mooie muziek.
Tip jury: Voeg er wat bewegende beelden aan toe.
Rien: Vaartocht over de Binnendieze en bezoek aan tentoonstelling Jeroen Bosch
Een film met een interessant begin, maar naarmate de film vordert wordt deze wat rommeliger.
Tip jury: Probeer om de essentie te blijven weergeven.
Ruud: ’s Hertogenbosch en het water
Een sterke film, mooie vondst, goede research, informatief.
Tip jury: De voice-over zo houden!
Mieke: Bourgondisch ‘s Hertogenbosch
Een gezellige film met een grote variëteit zoals terrasjes, uitvaartdienst in kathedraal en de carnavalswinkel Hoofs.
Tip jury: Probeer voor één duidelijk onderwerp te kiezen.
Fred en Bert: een stadswandeling en boottocht over de Dieze.
Een film met veel mooie beelden, vooral de opnamen vanuit de boot (mooie weerspiegelingen op het water).
Tip jury: Probeer ook het geluid van de uitleg op de boot op te nemen.
Riet, Rika en Tineke: ‘Zoete Lieve’ over de geschiedenis van Zoete Lieve Gerritje
Een originele film.
Tip jury: Probeer alsnog het geluid te verbeteren en de shots korter te snijden.
Cor: ’s Hertogenbosch bouwt voort
Een film van een goed niveau, zeer informatief, goede voice-over met mooie, bijpassende beelden.
De jury maakt bekend wie de winnaar van deze avond is: Cor !
Opmerking van Cor: Het tot stand komen van de film ging gepaard met tegenslagen: 1. Door een medische oorzaak geen mogelijkheid gehad om die beelden te maken die hij wilde. 2. De omstandigheden tijdens het opnemen van de voice-over –in het provinciehuis- waren zeer beroerd: De eerste stadsgids meldde zich af en de opname vond plaats in een gang waar veel mensen door heen liepen en voor geluidsoverlast zorgden.
Als prijs kreeg Cor een groot en welverdiend applaus en een goed gevulde zak met Oudhollands Snoep uit het Bossche snoepwinkeltje ‘Tum Tum’.
Ruud eindigt de avond met het bedanken van de jury en met een speciaal woord van dank aan Betty en Cor voor de organisatie van deze avond.
De bestemming voor volgend jaar zal Ruud op de nieuwjaarsreceptie van ERSA bekend maken.

Verslag A-avond "Laat maar zien, inclusief Vakantiefilms" 1 oktober 2019 Marianne Bos


19.45 uur: De voorzitter opent de bijeenkomst.
Mededelingen:

 • In de oktobermaand zijn er vrij veel evenementen en daarom lopen we die even door:
7 okt. Bezoek aan de HAF in Den Haag (indeling auto’s )
8 okt. Uitdeling/ verkoop van ERSA eigendommen, allen welkom
11 okt. Diner in de Lodge 18 uur, wie wil kan nog mee
15 okt. Themafestival ’s Hertogenbosch voor allen
21 okt. Vertoning films van René Roeken in Etten-Leur, allen welkom
25 – 30 okt. Bevrijdingsweek op verschillende locaties, er zijn nog filmers nodig voor diverse onderdelen
29 okt. Videoclub Gouda op bezoek???
30 okt. Podiumfestival Bladel
2-3 nov. Festival Lochem voor allen
 • De clubcompetitie van 12 nov. gaat niet door wegens gebrek aan voldoende inzendingen
 • De ERSA trofeeën moeten worden opgeslagen, wie heeft er ruimte voor? Ze gaan naar Betty!
 • Voor de vakantiefilms zijn er eigenlijk te weinig ingediend (slechts 5) om van een competitie te kunnen spreken
Dan bekijken we de vakantiefilms:
Boottocht over de Moezel – Rien van der List
Vaartocht naar Norderney – Ruud Scheidel
Funchal - Jan van Donschot
Valencia - Betty Bloos
Cotswold – Willem-Jan Vermeulen
Een jury bestaande uit Hans Lips, Cees Nielen en Frans Thielen buigen zich in de pauze over de uitslag en zoeken naar de meest creatieve inzending.
Daarna bekijken we twee films van Christ v.d. Bergh, die ons om advies vraagt.
 1. Enduro rijden Vallen en weer opstaan
 2. Rondje Zuidwesthoek op de mountainbike
Er worden adviezen geopperd en Christ bekijkt hoe hij die gaat inpassen.
Na de pauze wordt bij monde van Hans uitleg gedaan hoe de jury de films heeft beoordeeld.
En de winnaar is: Rien van der List!

Dan is het onderdeel “Laat maar zien” aan de beurt.
We zagen:
Wijnreis 2017 met zoon Pieter - Rien van der List
Allgau bergwandeling - Cor Claassens
Museumsdorf Cloppenburg – Ruud Scheidel
Palmkries - Rien van der List
Deutsches Marinemuseum – Ruud Scheidel
Samenloop voor Hoop – Rien van der List
Stuk voor stuk mooie films!
Rond half elf hebben we alles gezien en sluiten we af met een drankje in onze eigen ruimte bij de bar.
Het was een verrijkende avond.


Verslag A-avond "Hoe maak ik een professionele Commercial" 17 september 2019 Cor Claassens

De voorzitter opent de avond met de mededeling dat de films voor 1 oktober: Adviesavond "Laat maar zien" inclusief vakantiefilms, voor 24 september moeten worden aangemeld bij Tonny van Donschot.
Daarna krijgt Hester Regoort de microfoon die ons gaat uitleggen hoe haar professionele commercials tot stand komen.
Hester heeft bij ERSA een cursus gevolgd om inzicht te krijgen in het werk van een cameraman/vrouw.
Haar passie is meer het werk van regisseuse, begeleiding bij editing en afwerking van bedrijfsfilmpjes.
Zij is ooit geïnspireerd door de roodharige Pipi Langkous die altijd zei: “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan”. Dit was voor haar een reden om ook zo te gaan denken en te doen, met succes.
Hester is oorspronkelijk bedrijfsjournaliste en schrijft artikelen voor bladen van o.a. het motormerk John Deere. Men vroeg haar of ze ook met video kon werken en zo is dit alles tot stand gekomen.
Zij is, dankzij de uitspraak van Pipi Langkous, begonnen met filmwerk voor John Deere waar ze al een aantal films voor heeft gemaakt. Allereerst zien we een film over een bootreis in de Portugese wateren nabij Algarve. Met een PowerPointpresentatie legt zij ons uit hoe zij tewerk gaat. John Deere levert motoren voor landbouwvoertuigen, maar ook voor jachten.

Ze vertelt wat er zoal komt kijken om een dergelijke film te kunnen maken. Het grootste probleem is de beschikbare tijd voor een opname: Welke problemen er ontstaan en wat er zoal mis kan gaan. Ondanks dat ze zich goed voorbereidt is improvisatie soms een must.

We kijken nog naar korte films over een jacht van enige miljoenen, waar natuurlijk een John Deere motor in ligt.

Na de pauze zet ze de leden aan het denken. In groepjes krijgen de leden opdracht om op papier te zetten hoe zij, na het zien van het laatste filmpje, een filmvolgorde zouden beschrijven.
De opdracht: Verzin een verhaallijn voor het filmpje van het miljoenenjacht.

Verrassende ideeën komen voor de dag waar Hester haar voordeel mee zou kunnen doen.

De avond is afgesloten met het standaard ERSA bedankje en een biedermeiertje gemaakt door Betty Bloos.


Verslag A-avond "Opening seizoen tweede helft 2019" 3 september 2019 Riet Rens

Om 19.45 uur opent de voorzitter.
Daarna volgt er een aantal mededelingen.
 • De filmzaal wordt theaterzaal. Hiervoor is een subsidie-aanvraag ingediend.
Voor de aula en ontmoetingsruimte moeten nog gordijnen geregeld worden.
Er wordt een oproep gedaan aan de aanwezigen om assistentie te verlenen aan de eerste fase: Gordijnen van Mariadal uitpakken, uitkloppen, meten en inventariseren.
Hiervoor is vorige week ook een bericht uitgegaan naar de Heemkundekring.
 • Er is inmiddels een supersnelle verbinding voor Internet geregeld.
 • Er is nog behoefte aan een ronde tafel voor de ontmoetingsruimte.
 • Er zijn nog dozen met overtollige spullen vanuit Mariadal.
Op een B-avond (24 september 2019) worden deze uitgestald.
Ieder kan tegen een vrijwillige bijdrage iets van zijn of haar gading meenemen.
Wat over is gaat naar de snuffelmarkt van de Josephkerk.
 • Wat horeca betreft wordt de eigen voorraad eerst opgemaakt. In het vervolg zullen externe bedrijven de drank etc. regelen.
 • Voor onze clubavonden blijft wel bediening van de bar en het regelen van iets lekkers nodig.
Wie wil in het vervolg de bardiensten coördineren en nagaan of het lekkers geregeld is?
Betaling van het lekkers kan uit de clubkas. Voorlopig zal Rika deze taak op zich nemen.
 • Ersa is benaderd om een compilatiefilm te maken van de evenementen, die ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding georganiseerd worden. Er zijn nog niet voldoende aanmeldingen om een deel ervan te filmen. Wie toezegt moet ook navolgen.
 • Er wordt weer een cursus Beeldexpressie gegeven door Henk van de Meeberg. Data hiervan zijn nog niet bekend gemaakt.

De film van de verhuizing, gemonteerd door Arnold, wordt nu getoond.
 • Bravo Verhuizingen heeft Ersa verzocht om een promotiefilm te maken voor hun bedrijf.
 • Hier worden vrijwilligers voor gevraagd.
Daarna wordt het programma van het 2e halfjaar belicht.
Het volledige programma is te vinden op de website.
 • De films met het thema Den Bosch, zullen zowel op filmisch aspect als inhoudelijk over de stad worden beoordeeld en gejureerd.
 • Er wordt geïnformeerd of er al een datum van aanlevering voor de clubcompetitie van 2020 bekend is. Op dit moment nog niet.

Voor belangstellenden geeft Ruud nog een rondleiding door het gebouw.
Voor wat betreft de parkeersituatie zal voortaan bij aankomst het hek aan de voorkant open zijn, maar de parkeerplekken aan de voorzijde van het gebouw zijn uitsluitend bedoeld voor gehandicapten.
De overige auto’s moeten achter de zaal geparkeerd worden.
Dit geldt ook voor de fietsen. Er komt nog een uitgang bij het parkeerterrein.
De avond wordt afgesloten met een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte.

Een ieder die de verslagen van A-avonden (2019) wil lezen of downloaden in PDF formaat kan HIER klikken!