Eerste Roosendaalse Smalfilm Amateurs - sinds 1952

Eerste Roosendaalse Smalfilm Amateurs - sinds 1952

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
  • Stacks Image 17794
  • Stacks Image 17797
  • Stacks Image 17800
  • Stacks Image 17803
  • Stacks Image 17806
  • Stacks Image 17809

Verslagen A-avonden 2019

Verslag A-avond "1ste Clubcompetitie" 5 maart 2019 Gé de Neef

De bezetting was op deze laatste carnavalsavond om begrijpelijke reden niet erg groot. Over twee weken komt Kees van Meurs op bezoek, maker van fantastisch mooie natuurfilms. Warm aanbevolen.
Er stonden totaal 10 films op het programma, waardoor het mogelijk was deze competitieronde te beperken tot één avond.
Juryleden: Tony Jacobs (behalve film 9), Emile de Gruijter, Henri Schuurmans.
Film 1: Muziek is mijn leven van Rien van der List. De film geeft een mooi compleet beeld van het ‘amateur’muziekleven van Rien. (Clubniveau – Brons)
Film 2: Bezoek Poreč, het Limfjord & Rovinj van Christ van den Bergh. Een vakantie verslag van een uitstap langs de kust. (Clubniveau – Brons)

Film 3: Een wandeling over de langste brug van Oostenrijk van René van Dijk. Een vakantiefilm over een (in)spannende wandeling. (Persoonlijk – Eervolle vermelding)

Film 4: Symfonie in Fuse van Rien van der List. Een fusie van muziek en natuurbeelden. (Persoonlijk – Eervolle vermelding)

Film 5: The blue forest van Cor Claassens. Verslag van een schitterende lentewandeling door het Belgische Hallerbos. (Clubniveau – Eervolle vermelding)

Film 6: Een wandeling naar de Hochland Hutte van René van Dijk. Verslag van een vakantiedag op grote hoogte. (Persoonlijk – Eervolle vermelding)

Film 7: Ik. Consul Gaies Marinus van Rien van der List. Verslag van een Romeinse bestuurder in ruste tussen het verre verleden en heden. (Clubniveau – Brons)

Film 8: Hoe Vlaams is Middelburg? Van Peter Hagenaars en Arthur van der Starre. Een imposante film over de Middelburgse geschiedenis. (Regio niveau – Goud)

Film 9: Ambachtelijk van Tony Jacobs. Een film met een verrassend einde over een bejaarde patisserie-bakker in een verzorgingstehuis. (Nationaal niveau– Goud)

Film 10: Niet van een leien dakje van Marijn Mariën van de Wouwse Videoclub. Deze film was in onze competitie jurering meegenomen als extra film. De film toont op zeer duidelijke wijze het vervangen van versleten dakleien op twee zijkapellen van de kerk in Wouw en het verhaal er achter. (Nationaal niveau – Goud)

Film niet vertoond: Sausschwänzlebahn van Ruud Scheidel. Deze film zat wel in de competitie, maar was reeds een aantal malen vertoond en daarom is het leuke spoorlijntje deze avond weggelaten. (Clubniveau – Brons)

De jury rapporten werden onmiddellijk na het vertonen van de films wisselend door Ruud Scheidel en Tony Jacobs voorgelezen. Na afloop van het vertonen van alle films werden de rapporten en bijbehorende oorkondes aan de deelnemers uitgereikt.


Verslag A-avond "Jaarvergadering" 19 febr 2019 Willem-Jan Vermeulen

Stacks Image 18390


Deze avond was de laatste vergadering van ERSA op de locatie Mariadal.
Het bestuur was voltallig aanwezig en bestond uit: Ruud Scheidel als voorzitter; Hans Lips als secretaris en Fred Roosendaal als penningmeester.
Geconstateerd werd dat een krappe meerderheid van alle leden aanwezig was. Het ledenaantal is ondanks de ledenwerving van vorig jaar september, gedaald van 53 op 04-07-2018 naar 43 op 18-02-2019. We zullen dus weer een open dag met beginnerscursus met aanvullend een montagecursus moeten organiseren om het ledental op te krikken. Voorstel is om dit te doen in combinatie met de opening van de nieuwe locatie.
Afgelopen jaar waren 2 vergaderingen geweest: De jaarlijkse voorjaarsvergadering en een extra vergadering i.v.m. de privacywetgeving.
Dit jaar zullen ook weer 2 vergaderingen plaatsvinden: De huidige jaarlijkse voorjaarsvergadering en een komende vergadering eind april i.v.m. de keuze voor onze nieuwe locatie.
Ook nog belangrijk om te weten is het feit dat het huidige bestuur (Ruud / Hans en Fred) aanblijft en dat ook de kascommissie aanblijft met uitzondering van Rien van der List, waar zijn dochter Lilian van der List zijn plaats inneemt naast Sjef van den Boom en Gé de Neef.
Nog een punt wat extra aandacht vroeg:
De bestandsnaam op USB-stick moet hetzelfde zijn als de titel op het formulier en ...
de films op de USB-stick moeten voorzien zijn van (niet meer of minder dan) 5 seconden zwart.
Na het doornemen van de agendapunten, die door Hans Lips in de notulen verwerkt zullen worden , ging de aandacht voornamelijk uit naar de nieuwe locatie Bovendonk 111 (het DaVinci schoolgebouw).
Wethouder Toine Theunis wil van dit schoolgebouw een cultuurhuis maken voor alle 16 groepen die momenteel in Mariadal en het Essentgebouw zitten.
Per 1 juli wordt Mariadal overgedragen van de Provincie Brabant aan bouwgroep BVR, die daar in eerste instantie in de tuin woningen gaat bouwen.
Maar voordat Mariadal aan de beurt is om verbouwd te worden, komen eerst de ambtenaren van het stadskantoor daar tijdelijk werken vanwege de interne renovatie van dit stadskantoor.
Het DaVinci schoolgebouw heeft 2 gymzalen waarvan wij er één samen met de toneelverenigingen kunnen gebruiken als theaterzaal met podium en opslagruimte.
Deze ligt op de begane grond met een ingang aan de parkeerplaats en een andere ingang die uitkomt op de aula, waar de gezamenlijke kantine voor alle groepen wordt gecreëerd.
Om de verhuizing te realiseren, wordt gedacht aan een ouder - zoon/dochter dag om de zware spullen te verhuizen. Officiële verhuizers zijn te duur.
Er is een stichtingsbestuur voor dit cultuurhuis geformeerd dat met de gemeente onderhandelt en een aanspreekpunt is voor alle zittende groepen.
In maart/april valt de definitieve beslissing betreffende de locatie met daarop dus nog een 2e ledenvergadering. Het is dan wel noodzakelijk dat een meerderheid van de leden aanwezig is voor de stemming, om de verhuizing mogelijk te maken.


Verslag A-avond Workshop "Verrassing" 5 febr 2019 Cees Nielen


Onder dit motto vond in ons Ersa-home een workshop plaats onder leiding van Hans Lips. Hans begon met ons een filmpje te laten zien van 44 seconden. Een politieman houdt hierin een man staande, die door zijn vrouw vakkundig de gevangenis in wordt geholpen. Hierna volgde nog een mop over een Japanner, die in de clou van het verhaal voor een spetterende verrassing zorgt.
Vervolgens werden er een vijftal korte filmpjes gedraaid, waarvan de versierpoging van een ietwat gezette dame door een nijlpaard me het best is bijgebleven. De verrassing was dat het bleek te gaan om reclame voor een firma, die ‘Get in Shape” heette. Ook de film over een man die met stemherkenning alles in huis op afstand kon bedienen was hilarisch. Na een bezoek aan de tandarts bleek dat toch niet zo goed te werken.
Na deze lekkermakertjes werd gevraagd een viertal groepen te maken. Ze kregen een storyboard en een aantal mopjes, met de vraag hiervan iets te maken met de groep. Je mocht ook je eigen verhaaltje verzinnen, waar drie van de vier groepen gebruik van maakten.
De groep van Koos was vrij snel gereed met de opnamen van een sollicitatiegesprek, waarin een manager vroeg aan de sollicitant om hem een laptop te verkopen. Nadat de man met de laptop was weggelopen en zich een week niet liet zien, zag hij kans het apparaat aan de manager terug te verkopen voor €. 300.-. Hij werd aangenomen! De groep slaagde er door het geringe aantal shots ook nog in om het filmpje te monteren.
In de groep van Cas werd een verhaal bedacht, waarin de hoofdrolspeler lid denkt te worden van filmclub “Het Statiefje” en daarvoor moet hij een van zijn eigen producten laten zien aan de voorzitster. Door een grap van zijn vrouw liet hij een andere film zien, dan de natuurfilm die hij wilde, maar het aspect “natuur” was duidelijk aanwezig! De groep had veel opnamen gemaakt en kwam tijd te kort om te monteren. We zijn benieuwd naar het resultaat.
Cor had samen met zijn groep een scenario bedacht over een depressieve vrouw (Tonny), die door lichttherapie in de kapel van haar ziekte zou genezen. Door het lastige onderwerp en door het grote aantal shots kwam men niet aan monteren toe. Hilarisch was een sterk uitgelichte “God” (Jan) die in de kapel reclame maakte voor zijn lichttherapie. We wachten het uiteindelijk resultaat af en verwachten nog enkele sensationele shots.
De groep van Ruud had een verhaal bedacht, waarbij de voorzitter op een jaarvergadering wordt gebeld door de burgemeester, dat ze een nieuwe accommodatie voor de club hadden gevonden. Uw correspondent werd door regisseuse Lilian ingeschakeld als figurant. De laatste scene op de nieuwe locatie was erg gezellig, of niet Mieke? De film was al gemonteerd en kan zo naar het Mottofestival in Tilburg, waar de workshop van Hans ook voor bedoeld was. Leuke avond Hans, dank je wel en voor de korte tijd waren de resultaten al veelbelovend !!!Verslag A-avond “Multicam“ 22 jan 2019 Christ van den Bergh

Stel je bent met vrienden naar een spektakel, een concert of toneelvoorstelling. En jullie maken opnames met meerdere camera’s welke jullie op verschillende plaatsen opgesteld hebben om zo opnames vanuit verschillende standpunten te kunnen maken. Na de opnames halen jullie alle beelden van de verschillende camera's binnen en gaan deze beelden monteren tot één film. Dan is de functie “Multicam“ het ideale hulpmiddel om dit te doen.
Verder legt Ruud het gebruik met Multicam via een Power Point presentatie uit op het grote scherm. Tevens kunnen vragen gesteld worden en geeft Ruud verdere aanvulling hierop. Zie de multicam presentatie…..
De avond werd als zeer leerzaam ervaren en op 2 april worden er praktijkoefeningen gedaan.PhotoJoseph-06132018


Verslag A-avond "Nieuwjaarsreceptie" 8 jan 2019 Cas Dekker

Terwijl de klok aftelt naar 20:00 uur, doet voorzitter Ruud reeds enkele mededelingen.

Het begint met het uitreiken van medailles. Christ van den Berg 4 x (!) brons, Arnold brons.
Willem-Jan Vermeulen en Maarten van Rooden zijn niet aanwezig en ontvangen hun medailles later.

Er zijn minder leden t.g.v. 8 opzeggingen. Dit zijn: Maarten van Rooden, als gevolg van zijn verhuizing naar Den Haag, Guus van der Wal en zes leden, die via de beginnerscursus waren binnen gekomen. Van de cursisten zijn er zeven wel lid gebleven. We hebben nu 46 leden, even veel als voor de cursus.

Er moet dus iets worden bedacht om weer nieuwe leden aan te trekken. Ad Smits, Henk Heinen en Marianne Bos zijn gelukkig weer terug na hun afwezigheid door ziekte.

Roosendaal is in het najaar van 1944 bevrijd. Het is dus 75 jaar geleden in 2019. Dat moet dus op allerlei manieren gevierd worden. De details zijn nog niet bekend, maar er zal zeker weer een beroep worden gedaan op ERSA.

Niet alle verslagen van A-avonden worden ingeleverd voor de website.
De schrijvers wordt verzocht dit voortaan wel te doen, of zelf voor een vervanger te zorgen.
Over de huisvesting is nog niets definitief bekend. We zitten in elk geval tot 1 juli
hier en daarna komen we niet op straat te staan, maar zijn er een paar opties.

Precies op tijd verschijnt het jaarprogramma op het scherm.
Voor deze avond wordt naast het bespreken van het programma, ook de compilatiefilm "Roosendaal 750" genoemd.
Arnold heeft heel veel werk gehad aan de compilatie van 69 (!) clips in ongeveer 20 minuten.

Het Mottofestival is op 14 maart in Tilburg, met het thema "Verrassing".

De ERSA-avonden staan op de site en worden besproken.

Vervolgens wordt de compilatiefilm van Arnold vertoond. Het is een indrukwekkend spektakel!

Na de film sluit de voorzitter de vergadering en begeeft het gezelschap zich naar de koffiekamer, waar met bubbels het nieuwe clubjaar wordt ingeluid.Een ieder die de verslagen van A-avonden (2019) wil lezen of downloaden in PDF formaat kan HIER klikken!