Eerste Roosendaalse Smalfilm Amateurs - sinds 1952

Eerste Roosendaalse Smalfilm Amateurs - sinds 1952

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
 • Stacks Image 17794
 • Stacks Image 17797
 • Stacks Image 17800
 • Stacks Image 17803
 • Stacks Image 17806
 • Stacks Image 17809

Verslagen A-avonden

Verslag A-avond “Films Middelburg” 23 oktober 2018 Rika Houthuijsen


Voorzitter Ruud besteedt eerst aandacht aan de zieke afwezigen Marianne en Ad en wenst hen sterkte. Onze Ad had zich danig ingespannen om ook met een film aan de “Middelburg”- avond deel te nemen, maar door nieuwe gezondheidsproblemen is dat haar helaas niet gelukt.

Met wat regelmatige stimulansen van Tineke en Betty, die deze avond hebben georganiseerd, zijn er uiteindelijk toch 9 films aangeleverd. Het wordt dus weer genieten.

Onder toezicht van een deskundige jury, bestaande uit: Ruud Verhoeven als Middelburgs ingezetene en Cees Nielen (ERSA) als geaccordeerd jurylid, worden alle films aan een kritische beschouwing onderworpen. Want er is 1 prijs voor de beste film te vergeven…

Uit het door Tineke uitgedeelde programma wordt kenbaar dat de eerste film, met als creator Rob Willems, de titel "Middelburg" draagt. Rob geeft ons een impressie van veel prachtige gebouwen uit het Middelburgs centrum. Hij heeft zijn film met rustige klassieke muziek, goed passend bij de beelden, ondersteund.

De 2
e film, van René van Dijk, neemt ons mee op zijn klim omhoog. Het geeft ons een schouwspel over de stad, met zijn prachtige oude abdij en stadhuis. René houdt van gezelligheid en dat beluister je ook in zijn muziekkeuze. Hij heeft er, zo is mijn indruk, samen met partner een genoeglijk dagje “uit in de Zeeuwse hoofdstad” aan beleefd, maar wel één met de wandelschoenen aan… Het was een kruip en sluip door smalle straatjes en steegjes, dus veelal uit de hand gefilmd. Het geeft zo een intieme kijk op de stad.

Ook Louis Vromans liet ons rondkijken in deze prachtige stad. Louis koos voor ondersteunende trompetmuziek. Wij zagen rustige beelden en gezamenlijk met de voice over informatie werd dit een prachtig beeldverhaal. Louis liet ons middels een korte terugblik enkele hoogte- en dieptepunten uit de geschiedenis van de stad zien, alsook de specifieke momenten. Louis als culturele man, had ook zijn oog laten vallen op de gedichten, te lezen op diverse Middelburgse buitenmuren. Het voelde als een compleet beeld van deze oude stad.

Cas Dekkers nam ons mee naar de wekelijkse marktdag in Middelburg. De route er naar toe werd even vertraagd door een open brug, maar hoe dichter bij de markt des te speelser de beelden. Cas heeft een goed oog voor het vrouwelijk schoon en wij genoten ervan mee. De interactie van kooplui en kopers werd prachtig neergezet. Ik vraag mij nog steeds af wat die dames met al die mango’s gaan doen? Als toegift toch ook nog een kort kijkje op enkele andere stadsstukjes.

Nadat Mieke Witteveen ons de Kloveniersdoelen had getoond, maakte zij het zichzelf wat makkelijker en werden wij vanuit een boot door het schone Middelburg geleid. Zij toonde ons veel oude prachtige grachtenpanden, waarvan velen voorzien waren van een naam. Veel later pas zijn daarvoor de huisnummers in de plaats gekomen.

Vervolgens werd duidelijk gemaakt, wie eigenlijk de Ster van Middelburg is. In een intieme documentaire over Annie Mes, met haar 97 jaar de oudste middenstander van Middelburg, kregen wij veel informatie over zowel de persoon Annie, als haar leven in Middelburg. “De stad waar je bent geboren, daar houd je toch van!” is de conclusie van Annie. Middelburg dus…

Ruud Scheidel heeft Middelburg van alle kanten bekeken. Hij gaf ons vanuit de historie een blik naar het heden. In een combi vanaf klassieke schilderstukken naar het Middelburg in Mini Mundi door naar de echte kerken, torens en gebouwen zien wij een complete stad, met al haar culturele rijkdommen, overgebleven vanuit een trots verleden. De prachtige beelden worden versterkt met een mooie voice over, zoals wij van Ruud gewend zijn.

In “Hoe Vlaams is Middelburg” tonen Peter Hagenaars en Arthur van der Starre prachtige beelden aan de hand van een uitleg door de stadshistoricus: Peter Sijnke. Door de rustige montage en strakke stille opnamen ontstaat er een vanzelfsprekendheid in alles wat je hoort en ziet. Een prachtig totaalbeeld vanuit historisch perspectief, met de titel als uitgangspunt.

Rien van der List heeft zijn hart in Middelburg verloren. Rien is in staat om ook ons van deze stad te laten houden. Ontspannen vertelt Rien over zijn belevingen en gevoelservaringen aan de hand van alles wat hij op zijn wandeling tegenkomt. Na zijn aankomst bij de abdij wordt de informatie verder door een vriendelijke Middelburgse gids overgenomen. Gelukkig kon Rien daar toch nog bijtijds bij zijn, want ja .. in zo’n luie ligstoel en met zo’n knappe verschijning naast je!

Hierna gaat de jury zich beraden. Het wordt spannend, want er is heel veel inspanning door veel enthousiaste ERSA-Middelburg bezoekers geleverd.

Allereerst viel de jury op, dat deze individuele Middelburg bezoeken, in tegenstelling tot de groepsuitjes, een fraai uiteenlopend resultaat aan gemonteerde films heeft opgeleverd. Met name ons jurylid Ruud heeft, door al onze films, weer een nieuwe kijk gekregen op zijn “eigen welbekende stad”.

Twee films sprongen er volgens de jury uit. Als beste film is uiteindelijk de keus gevallen op: “Hoe Vlaams is Middelburg” van Arthur en Peter. Proficiat heren. Jullie film is een voorbeeld van strakke rustige montage van prachtige scherpe beelden.

Welke stad het 't volgend jaar wordt? Ieder ERSA lid mag suggesties indienen.. Het “Middelburg festival” was in ieder geval zeer geslaagd en heeft heel wat leden in de (film)benen gekregen.Verslag A-avond " Workshop Interviewtechnieken" 25 september 2018 Cor Claassens

Als Hans Lips gevraagd wordt om een workshop te organiseren voor de leden van ERSA ben ik er als de kippen bij.
Deze keer heeft Hans bedacht om de leden aan het werk te zetten met interview technieken. Hij maakt een plan en samen proberen we dat tot uitvoer te brengen.

“Een goed interview in niet-optimale omstandigheden”.

Samenwerken, opdrachten uitvoeren, interviewtechniek en veel, veel leerzaam plezier met elkaar. Dat is de bedoeling. En dat is het ook geworden.
Nadat groepjes zijn gevormd en ieder een plekje heeft gevonden ergens in het gebouw, kunnen allen aan hun eerste opdracht beginnen: In
niet-optimale omstandigheden gaan beginnen met het materiaal wat voor handen is
Bij het terugzien van de interviews geeft Hans het nodige advies hoe het beter had gekund. Iedereen krijgt richtlijnen over interviewtechniek op papier en dan gaan we opnieuw beginnen. Deze keer worden er punten toegekend aan de interview filmpjes. En… de tweede keer zijn de resultaten stukken beter.
Er is aandacht besteed aan: voorbereiding, verstaanbaarheid, belichting, inkadering en de gulde snede.
Na het zien van de vernieuwde resultaten vielen er punten van 8½ tot 10. Dus we hebben weer wat geleerd.


Verslag A-avond "Presentatie Programma 2ᵉ helft 2018" 11 sept 2018 Mieke Witteveen

Het aftellen op het scherm is gestart, met een bijna volle zaal. Ruud heet iedereen welkom en het programma van de 2e helft 2018 krijgen we te zien. Ruud geeft nog nadere informatie.

18 sept. Laatste avond om films aan te melden voor 9 oktober “Laat maar zien” etc. Zie ook de Ersa website.

19 sept. Magix avond door Frits Segers. Er waren 18 personen die deelnemen aan deze cursus en met
Marianne Bos en Hans Muel nu dus 20 personen. Je krijgt informatie per email.

22 sept. Cor Claassens vertelt over de Nepal filmavond. Zie verder Ersa website.

24 sept. Edius avond
Voor Adobe is er voorlopig geen avond genoteerd, alleen als er voldoende vragen zijn om een avond te vullen.

25 sept. Interviewtechnieken. Deze avond zal worden verzorgd door Hans Lips en Cor Claassens.
Er komt nog nadere informatie.

26 sept. Ersa op bezoek bij VCC De Baronie in Breda met films. Ook hier nog nadere informatie.
Als je geen films hebt om daar te laten zien, mag je toch mee als je graag wilt.

2 okt. B avond

5 okt. Diner bij “De Lodge”, je kunt je nog opgeven bij Betty Bloos, maar kijk ook op de website van Ersa, daar komt nadere informatie.

7 okt. Nationaal Speelfilmfestival te Sneek. Als je van speelfilms houdt en van Friesland neem je deze kans. Beiden zijn mooi om te zien.

9 okt. Adviesavond en “Laat maar zien”. Breng je films mee op stick.
Deze avond is de laatste kans om je films, die meedoen met de clubcompetitie, aan te melden bij Tonny van Donschot.

23 okt. Vertoning van de films over Middelburg. Meer daarover op de Ersa website. Er is een prijsje beschikbaar. Als je nog niet geweest bent, het kan nog.

30 okt. B avond en we krijgen bezoek van de “MSV Post B”. Zij krijgen films te zien die Ersa heeft over treinen. Misschien hebben zij ook een film over hun treincomplex bij Mariadal?

31 okt. Podiumfestival te Bladel. Ersa heeft 4 films die daar vertoond worden. Het zijn films die geen 70 punten behaald hebben bij de competitie wedstrijden.

3 en 4 nov. NOVA Filmfestival in Vlissingen. Zie de website van Ersa. Annegien zal ons zeker op de hoogte houden. Bestel je toegangskaart!

6 nov. 2
e Clubcompetitie.

12 nov. Filmer Leo Baeten in Etten Leur. Ersa is uitgenodigd door de filmclub in Etten Leur. Kijk op de Ersasite om te weten wie die filmer, schrijver en wandelaar is.

20 nov. “Het Toverlint” Gouda? Uit- of thuiswedstrijd, nee geen voetbalwedstrijd, maar nader bericht komt nog.

4 dec. Nog niet ingevuld.

15 dec. Filmavond waar de beste films van het jaar worden vertoond. De partners zijn dan ook welkom!!

Pauze

Na de pauze werden nog de films vertoond van de nieuwe leden. Er waren zeer goede films bij.
Allen die hieraan hebben meegewerkt, bedankt.

Bekijk regelmatig de ERSA website, dan blijf je op de hoogte.

Verslag A-avond "Korte films en één min films" 19 juni 2018 Annegien Heij

Ruud opent de laatste A-avond voor de zomervakantie.
Op deze avond waren er 9 éénminuutfilms en 10 korte films, dus dat was kijken en genieten.
Tonny van Donschot was in Noorwegen en heeft vanaf haar vakantieplek de aanmeldingen voor de films nog kunnen regelen, maar heeft wel aangegeven niet blij te zijn dat de leden zich niet aan de deadline hebben gehouden.
In de zomermaanden is het lokaal open, indien minstens 10 leden daar prijs op stellen en dit doorgeven aan Ruud.
Er is een bevestiging van de provincie, dat we tot juli 2019 nog in ons huidige pand kunnen blijven en misschien nog wel langer.
In het kader van “Roosendaal 750” zijn er al verschillende films te zien op de website en op YouTube.
Ruud deed een oproep aan de filmers om op 23 juni opnames te maken van de uitvoering “Romeo en Julia”; dit ook in het kader van “Roosendaal 750”.

Na de opening en mededelingen hebben we eerst naar de 9 éénminuutfilms gekeken.
De eerste film was van Cor Claassens met als titel “Senseo Switch”. Uit het tweede kopje kwam een pilsje, leuk bedacht.
De tweede film was van Maarten van Rooden met als titel: "Terras".
Nummer 3 was van Annegien Heij met als titel "Een beetje vreemd".
De vierde film was van Rien van der List met als titel: “Burgerhout bruist”.
Het was leuk om te zien dat de rodeorijder op het houten paard toch uiteindelijk viel.
Als vijfde wederom een film van Cor Claassens, met als titel: "Raak."
Een bromvlieg pakken kost toch wel moeite.
Nummer 6 nog een film van Maarten van Rooden, met als titel: "Huishouden."
Waarin de vrouw des huizes aan haar man vroeg: ” Is er nog wat op de TV?” waarop hij antwoordde: “Ja, stof.”
De 7de film was van Tony Jacobs, met als titel: ”The making of.”
De 8ste film was weer van Cor Claassens met als titel: “ 't Benkse van Roosendaal”. Een film in het kader van Roosendaal 750.
Film nummer 9 was van Lillian en Peter met als titel: "Droomhuis gezocht."
Mooi in beeld gebracht hoe in het voorjaar de vogels op zoek zijn naar een huisje.

Na de pauze zijn er nog tien korte films bekeken:
1 “Kedeng, kedeng”, van Rien van der List
2 Promotiefilm voor het Novafilmfestival op 3 en 4 november in Vlissingen.

3 “Jazz festival” van Rien van der List.

4 “De ultieme wijn” van Ruud Scheidel.
5 “Danstheater” van Rien van der List.
6 “Middeleeuwse taferelen” van Cor Claassens.
7 “Leerproject” van Rien van de List, uitleg over bloemen.
8 “Jazzopname in Dubrovnik” van Han Rozemeijer.
9 “Alle Beetjes helpen de beestjes”, over het inzaaien om insecten en vlinders te verwennen.
10 “Een klein kijkje in Zuid Korea”, van Betty Bloos. Dit was een prachtige foto -reportage en gaf een goede indruk van een stukje Zuid Korea, ondersteund met mooie muziek en goede montage.

Als laatste kwam Louis Vromans nog met een filmpje van een fado- zanger in Portugal, hoe kan het ook anders.

Cees Nielen maakte de prijswinnaar bekend van de 1 minuut films en dat is geworden: Tony Jacobs met "The Making of.” Filmtechnisch goed in elkaar gezet. Proficiat!!!

Ruud bedankte de filmers en de technische dienst en wenste iedereen een fijne vakantie.

Stacks Image 18327

Verslag A-avond "Jef en Mechelien Caelen" 22 mei 2018. Betty Bloos

Deze avond gaat om de films van Jef en Mechelien Caelen, die vanavond bij ons zijn om deze te tonen en toe te lichten.
Jef Caelen begint met - op humorvolle wijze - een toelichting te geven op het begin van het idee. Hoe kwamen ze er toe om samen films te gaan maken en er in te acteren. Beider achtergrond is er niet een van filmen of acteren. Wel waren ze al aan een collectief verbonden en hadden ervaring opgedaan met het filmen in een heel team.
Samen een film maken heeft grote voordelen, in de zin van afstemmen van ideeën en meningen en het afspreken van tijdstippen bijvoorbeeld. En ook soms handig : er kan makkelijker geïmproviseerd worden of op het laatste moment iets toegevoegd of veranderd worden.

En het blijkt uit hun hele manier van vertellen dat de samenwerking als echtpaar als een geoliede machine gaat.

Maar alles moet natuurlijk wel zelf gedaan worden, scenario, camerawerk, belichting en ga zo maar door. Ze vinden het toch een heel prettige manier om films te maken en het blijkt in hun geval ook een succesvolle manier te zijn.

Jef en Mechelien hebben ook waardevolle adviezen in het algemeen :

Ga zorgvuldig om met het eerste idee, het eerste scenario. Vertel het aan een vriend bijvoorbeeld. Alleen al door het vertellen kan duidelijk worden wat de zwakke plekken zijn.
Toetsen is heel belangrijk en het idee of het verhaal moet rijpen. Geef het tijd.

Durf ook stiltes te laten vallen. De kijker moet af en toe even het getoonde "verwerken".

Leg niet alles impliciet uit. Laat dingen aan de verbeelding van de kijker over. Het is dan ook heel interessant om later te horen dat er meerdere interpretaties waren van een zelfde scene bijvoorbeeld.

- Wees niet bang om te veranderen. Kijk goed en kritisch, meer malen zelfs, of alle scenes wel goed overkomen. En verander dingen die niet helemaal goed zijn. Desnoods meerdere keren. Hij noemt dit "het kleien".

Als eerste wordt de - bij het recente NOVA festival bekroonde - film "De Afrekening" vertoond.
Heel indrukwekkend. Een film waar louter superlatieven op losgelaten kunnen worden. Formidabel acteerwerk, camerawerk, muziek, montage. Een film die nog nauwelijks een amateurfilm genoemd kan worden.

Jef vertelde dat hij en Mechelien vaak hetzelfde over films denken en dat zij bijvoorbeeld na het zien van een film van Fassbinder hier dagen over konden praten.
Over deze film van hen zal binnen ERSA ook nog heel lang gepraat worden.

Dan wordt een film vertoond die door hen gemaakt is maar samen met het Collectief 05 namelijk "Vervroegd Pensioen".
En opmerking als "Leuk idee, goed uitgewerkt en goed in beeld gebracht" zou de film aan alle kanten tekort doen. Dit is weer veel meer dan gewoon een goede film. Deze film boeit van het begin tot het eind, is humoristisch en een kijkgenot.
Het was ook heel interessant te horen hoe ze op de ideeën gekomen zijn. En het blijkt dan ook weer dat een idee alleen niet voldoende is, dat de uitwerking ervan minstens zo belangrijk is.

Daarna laten ze zien met welke film hun samenwerking is begonnen, namelijk "Het eerste Avondmaal". Deze "beginnersfilm" zou elke beginner jaloers maken. Een dergelijk niveau is voor veel beginnende filmers iets om van te dromen. Een experiment volgens henzelf, dat veel meer dan geslaagd is. Het gebruik van glas en spiegels is indrukwekkend in beeld gebracht en de absurde teksten benadrukken de tragiek van het verhaal.

Vervolgens de film "Klem". Een verhaal dat Roald Dahl niet zou misstaan. Een fenomenale acteerprestatie. Zelf hadden ze een paar kritiekpuntjes op hun "amateur"film, maar voor mij doet hij niet onder voor een professionele film.

Als afsluiting van de avond de film "Blauw Krijt". Een "simpelere" of misschien beter gezegd "minder heftige" maar niet minder knap gemaakte film. Met weer prachtig acteerwerk. Verrassende ontknoping.

Het was voor ERSA een eer en een heel groot genoegen dit filmechtpaar op bezoek te hebben. Ik kan zonder overdrijving zeggen dat we hebben genoten van elke minuut van hun prachtige en indrukwekkende films en van hun toelichting.

De voorzitter dankte het echtpaar voor de moeite die zij hebben willen nemen om hun films en achtergronden met ERSA te delen. Hij overhandigde ieder uit dank een fles wijn. Ze hebben toegezegd dat ze bereid zijn nog eens bij ons te komen en daar gaan we ze zeker aan houden.

Betty Bloos-van der Wijst


Stacks Image 18311
Stacks Image 18313
Stacks Image 18315

Verslag A-avond vervolg "Workshop Découpage" 8 mei 2018 Tineke Engelen

Mededelingen door de voorzitter:
 • Bijzondere ERSA-avonden:
15 mei (geen B-avond) ERSA op bezoek bij Toverlint in Gouda.
Er is nog ruimte in de auto’s. Ruud zorgt voor de verdeling van de leden die meegaan over de beschikbare auto’s.
 • 23 mei (woensdag 10.00 – 12.00 uur) Schilderen bij Peet.
Er zijn te weinig deelnemers (12) vanuit ERSA. Ook partners mogen mee!
 • 28 mei Naar Best voor het festival ‘Brabants Erfgoed’ De intekenlijst hangt op het prikbord.
 • 22 mei Het filmechtpaar Caelen vertelt hoe hun producties tot stand komen.
 • 5 juni Vertoning films van UNICA 2017 (eventueel BFM).
 • 5 oktober Jaarlijks etentje (s.v.p. nu al opgeven!)

Start 2e avond Workshop ‘Découpage’ o.l.v. Hans Lips.

Hans heeft van de leden een geweldige hoeveelheid filmpjes toegestuurd gekregen (33 filmpjes!).
Découpage betekent ‘inkorten’ d.w.z. de filmshots zo kort mogelijk snijden om de vaart in de film te houden.
Als voorbeeld heeft Hans het filmpje van Ruud de helft korter gemaakt. Hierover vraagt hij de mening van de leden: ‘Behoudt dit filmpje zijn instructiewaarde?’
Vervolgens heeft Hans voor iedereen een leeg storyboard-formulier om de eerste 5,6,7 shots te tekenen voorafgaande aan een dialoog, die hijzelf voor een 1-minuut-film heeft gebruikt. De inleidende shots moeten sfeer scheppen, spanning opbouwen. Achteraf laat Hans zijn filmpje zien.
Cor heeft de making-of gefilmd van een van de groepjes van de 1
e workshop-avond ‘Découpage’ en die laat zien hoe moeilijk het werken is als er meerdere personen zich als regisseur opwerpen tijdens het filmen. De werkelijke regisseur verricht prima werk door het consequent vasthouden aan de tekst ‘Stilte op de set enz….’ de goede voorbereiding met een storyboard werkt goed. Daarnaast is het goed om aan het begin van een shot de beweging te ‘hernemen’ en om aan het einde van een shot de scène te ‘bevriezen’.
Dan volgen alle filmpjes en worden deze uitgebreid besproken qua opnames, tijdsduur van de scènes en verhaalopbouw. Iedereen is enthousiast over elkaars filmpjes en er worden talloze goede tips gegeven die specifiek slaan op de gemaakte filmpjes.
Naast de filmpjes waarvan de shots tijdens de 1
e avond over ‘Découpage’ zijn opgenomen hebben we nog de volgende filmpjes te zien gekregen:
Tutorial apparaat door Koos
Senseoswitch door Cor
Op pad door Jan
Alle bee(s)tjes helpen door Lilian
Roosendaal swingt door Rien
Huishouden door Maarten
Haargroeimiddel door Rien
Regenboog door Rika
Dodenherdenking 2018 door Rien

Na afloop was er een warm applaus voor Hans.
Heel erg bedankt, Hans, voor alle energie en tijd die je in het project hebt gestoken en voor alle tips en feedback. We hebben ervan genoten!!!!!


Stacks Image 18296

Verslag A-avond “Gebruik van beeld en geluid uit externe bronnen in de filmmontage” 24 april 2018 Tonny van Donschot

Voordat Ruud met zijn presentatie van deze avond begint heeft hij nog de volgende mededelingen:
 • Het jaarlijks etentje zal gehouden worden op 5 oktober 2018 bij “Lodge Visdonk” in Roosendaal.
 • Het onderwerp van het jaarlijkse themafestival is “Middelburg”.
 • Er kunnen nog filmpjes ingeleverd worden voor het 2e deel van de workshop découpage op 8 mei a.s.
 • Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacywet (AVG) van kracht.
Ruud geeft enige uitleg en op 22 mei a.s. zal er een algemene ledenvergadering zijn waarin het door het bestuur op te stellen privacy beleid door de leden moet worden goedgekeurd.
Over alle hier boven genoemde onderwerpen volgen nog e-mails met meer gegevens.

Daarna begint Ruud met zijn uitleg over de vele mogelijkheden en oplossingen welke er zijn bij het invoeren in de computer van videobeelden, geluid, afbeeldingen en foto's.
Ruud zal aan alle leden de sheets toesturen zodat ieder dit nog eens op zijn gemak thuis kan bestuderen en uitproberen.

Ruud geeft duidelijk uitleg over diverse betaalde en gratis programma's. Hij heeft een goed luisterend publiek. Het was bijna volle bak, waar ook nieuwe leden niet ontbraken.
Als aanvulling op de presentatie geeft Ruud nog de volgende tip:
Als je een instructiefilmpje (tutorial) wilt bekijken op Youtube is dit vaak Engelstalig. Je kunt het laten ondertitelen door op het symbool voor ondertiteling te klikken. Daarna ga je naar "instellingen", waarbij je voor "automatisch vertalen in het Nederlands" kiest.

Als afsluiting krijgt Ruud de lachers op zijn hand bij het instructiefilmpje “How to kiss a girl” met Nederlandse ondertiteling. Nou ja, Nederlands?

Uit de zaal komen nog de volgende aanvullingen:
 • Audacity: gratis audio software voor het opnemen en bewerken van meerdere tracks. Met Nederlandse beschrijving.
 • Bibliotheek met geluidseffecten: Sounddogs.com.
 • Het was voor iedereen weer een heel leerzame avond.
Bedankt Ruud.


Verslag A-avond "Urbain Appeltans op bezoek" 10 april 2018 Jan van Donschot


urbain_appeltans

Op deze 10e april hadden we het genoegen om Urbain Appeltans weer eens te mogen verwelkomen in ons Ersa-lokaal. Hij nam voor ons plaats op de troon, zoals hij zelf de leunstoel noemde. Urbain kwam graag naar ons, vanwege de warmte, welke hij hier altijd voelt. Eigenlijk zou hij best lid willen worden van Ersa, maar de afstand, een slordige 130 km, weerhield hem daarvan. Urbain filmt al 55 jaar en heeft in die jaren een rijke ervaring opgebouwd. Zijn eerste advies: Op welk niveau je bezig bent met je hobby is niet zo belangrijk, maar leer ook van mensen, die een hoger niveau hebben bereikt.

Vanavond had Urbain van alles mee gebracht, ouder werk en recente producties en bovendien uiteenlopende genres. Dit zegt al iets over de veelzijdigheid van Urbain als filmer. Eerst kwam een horrorfilm op het doek. Interessant was dat bij deze film eerst de muziek was gekozen, waarna later passende beelden waren gezocht. Het resultaat mocht er zijn. Deze film met de titel “Ora pro nobis” (Wat ‘bid voor ons’ betekent) haalde indertijd goud bij de Nova. Een film waar, uiteraard zou je zeggen, opnamen op een kerkhof en met een doodskist zaten. Een film ook zonder dialogen. Toevallig iets, waar we bij Ersa ook mee bezig zijn! Heel interessant was het om te horen welke trucs tijdens de opnamen waren uitgehaald.
Deze film was tevens een product van de hele club. Jaarlijks levert deze gezamenlijke inspanning een clubfilm op, waarbij ieder doet waar hij goed in is.
De tweede film van Urbain had eerst een docu moeten worden over het vervaardigen van verf, maar resulteerde uiteindelijk in een experimentele film, waarbij de processen, welke spelen bij het mengen van verf, als het ware binnen in een mengmachine zichtbaar worden. Het resultaat was een boeiend kleurenspel, wat mij een beetje deed denken aan experimenten met vloeistofdia’s uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Ook hier was eerst passende muziek gezocht, waarna de juiste beelden werden toegevoegd. De titel was “Different World”. De film dateerde van voor het computertijdperk, wat vooral de montage met drie super VHS recorders tot een megaklus had gemaakt. De lengte van de film, 7 minuten, was nog een punt van discussie: Tegenwoordig zou deze zeker nog verder ingekort zijn.
Speciaal aan de derde film, getiteld “ ’t is alleen maar lastig”, was het feit, dat Urbain deze film had geproduceerd met jongeren. In feite een examenopdracht, waarbij Urbain optrad als mentor, maar uiteindelijk ook daadwerkelijk mee filmde. Het verhaal was een familiedrama. Een oude man wordt door de kinderen als hinderlijk ervaren. Men wil zo spoedig mogelijk de erfenis innen, maar een kleinkind kiest partij voor het welzijn van opa.
Weer een indrukwekkende film, waarbij onder meer opviel, dat jongeren van om en nabij 20 jaar zich al met een dergelijk thema bezig houden.
Soms komen bij de club van Urbain nieuwe leden. Die krijgen een intensieve begeleiding, om zo spoedig mogelijk veel plezier in hun hobby te krijgen. Vier nieuwe leden kregen 3 voorwerpen, met de opdracht om daar omheen een verhaal te verzinnen en dat uiteraard te verwerken tot een film. En dat lukte uitstekend, met als resultaat de film “Pauze “. Op hilarische wijze bleek, dat een te lange pauze tot niet veel goeds leidt en zelfs ontslag kan betekenen.
De film was in een halve dag opgenomen, op een enkele locatie. Tip van Urbain: Schrijf een verhaal naar de locatie, welke je kunt gebruiken. Dat is goed voor het budget en kan veel inspanningen voorkomen, wanneer je anders achteraf een geschikte locatie moet opsporen.
Als klap op de vuurpijl had Urbain nog een laatste film, opgedragen aan de inmiddels overleden Albert. Albert wilde, ondanks zijn ziekte, zelf een film maken, met wat hulp van Urbain. Ergens in de voorbereiding overleed Albert. Urbain besloot jaren later de film alsnog te maken. De titel werd ”Dagboek”. Een meisje van gescheiden ouders, thuiswonend bij haar moeder, begint een dagboek te schrijven. Haar moeder heeft dan een maand een nieuwe relatie, zeer tot ongenoegen van het meisje. Na heel wat dramatiek pleegt het meisje zelfmoord en komt de moeder via het dagboek tot een verschrikkelijke ontdekking. Een erg aangrijpend verhaal. Mooi verfilmd.
Urbain had deze film alleen nog maar vertoond in beperkte kring en was zeer benieuwd naar onze reacties. Alleen al de stilte, welke ontstond na afloop van de film was al veelzeggend over de uitstekende kwaliteit. Daarna volgden nog tal van opbouwende reacties.
Helaas was er geen tijd voor nog meer verrassingen uit de onuitputtelijk, rijke voorraad films van Urbain. We hebben in ieder geval volop genoten van dit vijftal en natuurlijk van de boeiende toelichting welke Urbain daarbij verstrekte. Gelukkig werd al voorzichtig een zaadje gelegd voor een vervolg op deze avond.


Verslag A-avond "Workshop découpage" 27 maart 2018 René van Dijk

Volgens de uit leg van Hans moet er een film gemaakt worden zonder dat er tekst gesproken wordt, dus de film vertelt het verhaal.
Hans geeft in de inleiding uitleg, alsof hij voor de klas staat: Met passie en enthousiasme.
Naast enige uitleg heeft hij filmpjes om het een en ander te verduidelijken.
Wat actie- en reactie- effecten zorgen voor een goed resultaat.
De opdracht is: Kies een verhaal, maak een shotlist en een storyboard.
Er worden groepjes gevormd en iedere groep gaat aan de slag.
Bij de verschillende groepjes wordt er hard gediscussieerd en men verzint sterke verhalen. De nieuwe leden hebben leuke voorstellen.
De groep van Koos heeft een goed storyboard en een goede regisseur.
De groep van Kees kwam een man te kort en daar wordt dan bijgesprongen als dat nodig is door andere leden.
Het groepje van Cor was kwijt: Dat was ondergedoken in het klooster, nu het nog kan!
De groep van Rika heeft een hilarisch verhaal in elkaar gezet en in het clublokaal opgenomen over een patiënt in het ziekenhuis. Operatie gelukt, patiënt overleden.

Verslag A-avond "Clubcompetitie 1-2018" 13 maart 2018 Frans Thielen


Vandaag is de 1e clubcompetitie van 2018. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ondanks de heersende griepepidemie waren toch 27 leden aanwezig.

Vanavond zijn de volgende 9 films vertoond:
1. Een reis door Argentinië en Brazilië (Maker: Bert Berkhoudt; duur 8.57 min.)
Een reisverslag dat begint op Plaza Salta in Argentinië. We zien een bedrijvige plek met een bruisend stadsleven met folklore en dansende artiesten. Ook het avondleven wordt belicht. De reis verloopt verder via Los Cardones en Pachamama naar Rio de Janeiro. Onderweg zien we onder andere cactusvelden en prachtige watervallen. In Rio wordt een bezoek gebracht aan het 38 meter hoge standbeeld van Jezus Christus en het strandleven op Copacabana. Eindconclusie: Een leuke sfeervolle film. Jurywaardering: Een film op clubniveau, waardering brons.
2. Datteln (Maker: Maarten van Rooden, duur 8.30 min.)
De film gaat over het grootste knooppunt van kanalen in Duitsland, waarin de oude en de nieuwe sluizen centraal staan. Vooral de oude sluis krijgt veel aandacht. Via een landkaart wordt duidelijk gemaakt waar Datteln ligt en welke kanalen dit betreft. Over de kanalen wordt de nodige informatie verschaft. De film wordt door de maker zelf ingesproken. Een film met een interessant onderwerp. Jurywaardering: Een film op persoonlijk niveau, waardering brons.
3. Met de natuurwerkgroep Rucphen op stap (Maker: Rien van der List, duur 11.59 min.)
De maker, die de film zelf inspreekt, laat de werkzaamheden zien die door enthousiaste natuurwerkgroep-leden worden verricht. Het betreft als eerste het ‘onder handen nemen’ van een van de 30 poelen in dit gebied. Goed is te zien wat hierbij komt kijken. Vervolgens wordt getoond hoe elders een graanakker wordt bewerkt en ingezaaid. De activiteiten worden op de voet gevolgd met daarbij de nodige informatie. Een aparte voice over geeft informatie van de werkgroep-leden weer. Een filmverslag waarbij de toeschouwer betrokken wordt door de mooie sfeerbeelden en het persoonlijk vertelperspectief. Jurywaardering: Een film op clubniveau, waardering brons.
4. Aardverwarming (Maker: Christ van den Bergh, duur 3.45 min.)
Bij een nieuwe schoollocatie, ontstaan door samenvoeging van scholen, is gekozen voor aardverwarming. De film laat dit hele proces van begin tot het eind zien. Er wordt geboord met de zogenaamde spoelmethode. We zien het boren en het wisselen van buizen. Met behulp van een promotiefilm en een schaalmodel, waarbij het principe van aardverwarming wordt uitgebeeld, is getracht dit proces duidelijk te maken. Eindconclusie: Een film die het fenomeen aardverwarming een stuk begrijpelijker heeft gemaakt.
Jurywaardering: Een film op clubniveau, waardering brons.
5. Dubai Reuzenrad (Maker: Arnold Meeuwsen, duur 4.07 min.)
Een impressie over de eerste fase van het plaatsen en in elkaar zetten van het grootste reuzenrad ter wereld, in wording in Dubai. Hierbij is gebruik gemaakt van beeldmateriaal van Denis Brouwer. De film is overzichtelijk met voldoende informatie en geeft een goed beeld van wat er bij het tot stand brengen van een dergelijk bouwwerk gebeurt. Vooral de beelden vanuit een drone zijn indrukwekkend. Een leuke snelle film, mede door een goede muziekkeuze.
Jurywaardering: Een film op clubniveau, waardering brons.
6. Beeldig Antwerpen (Maker: Tonny van Donschot, duur 7.54 min.)
De film begint in het centrum van Antwerpen en wordt ingesproken door de maakster. Hierna volgt een bezoek aan het Middelheimmuseum. De film geeft een goed overzicht van het uitgebreide beeldenpark en laat daarbij een aantal fraaie kunstwerken zien. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheden voor bezoekers. Naast een bezoek aan twee expositieruimtes en een restaurant kan men er ook wandelen, sporten, rustig rondkijken, luieren etc. Kort samengevat: Een film die aanmoedigt om deze bijzondere plek te bezoeken. Jurywaardering: Een film op clubniveau, waardering zilver.
7. Japanse Siertuin (Maker: Maarten van Rooden, duur 6.22 min.)
Een impressie van de grootste en oudste Japanse tuin in Nederland op het landgoed Clingendael, gelegen tussen Den Haag en Wassenaar. De voice- over is van de maker zelf. Er wordt uitleg gegeven over de stenen lantaarns, grote variatie aan vormen, twee watervaten en dergelijke. Een
film waarin ook aandacht is besteed aan het oosterse (symboliek en traditie). Jurywaardering: Een film op clubniveau, waardering zilver.
8. De uitdaging (Maker: Christ van den Bergh, duur 14.00 min.)
De film laat zien hoe de maker zijn hobby mountainbiken in de Italiaanse bergen beoefent en hij spreekt de film zelf in. Hij doet mee aan drie afdalingen, waarvan de eerste door gevaarlijk bergachtig terrein. De tweede vanaf een gletsjer met ruig landschap en als laatste vanaf een iets minder steil gebied. Ook zijn er beelden met een drone gemaakt. We zien adembenemende en spectaculaire beelden, mede door gebruik van een helmcamera. Een film waarbij de kijker er middenin zit, met geknepen billen. Jurywaardering: Een film op clubniveau, waardering brons.
9. Flower Power (Maker: Rien van der List, duur 7.55 min.)
Een reportage over de procedure van inzaaien van kruiden in akkers door vrijwilligers. De maker geeft hierbij duidelijke informatie. We zien een natuurwerkgroep aan het werk. Vandaag gebeurt dit bij twee van de vijftien akkers in de omgeving van Rucphen. Een film waarbij de wilskracht en het enthousiasme van de vrijwilligers duidelijk naar voren komt. Jurywaardering: Een film op clubniveau, waardering brons.
Nadat alle juryrapporten zijn voorgelezen en oorkondes zijn uitgedeeld, sluit de voorzitter de bijeenkomst. We kijken terug op een leuke en interessante filmavond.

Verslag A-avond “Ode aan René Roeken” 27 febr. 2018 Willem-Jan Vermeulen

Onze voorzitter Ruud Scheidel begint, zoals gewoonlijk, deze avond met de nodige mededelingen:
Over twee weken (13 maart) is de clubcompetitie met 9 films van 6 makers met in totaal 74 minuten speeltijd; dus genoeg tijd om daarna uitgebreid over de jurering te discussiëren. Betty Bloos verzorgt de rapporten en Henk Heinen maakt de oorkondes.
15 maart is het motto festival in Tilburg met het thema "muziek", met 3 films van Ersa: Van Cor Claassens, Rien van der List en Jan van Donschot.
De grote hoeveelheid films, die door 8 camerateams gemaakt zijn van de carnavalsoptocht (geschat 200 GB), zal multicam gemonteerd worden aan de hand van een lijst met de volgorde van de carnavalsoptocht door Arnold Meeuwsen.
Daarnaast heeft Arnold het mogelijk gemaakt om op onze website DVD's te bestellen van een bepaald opgenomen evenement in het kader van 750 jaar Roosendaal.

De filmavond begint met de making-of van onze club film "Dubbel Spoor". Hierna volgden vijf "super-8" filmpjes van René uit zijn begincarrière op filmgebied: Nachtmerrie / 3x beet / een apart geval / heer in het verkeer / experiment.
Vervolgens werd een filmpje vertoond dat Tineke Engelen gemaakt had als ode aan René
Roeken.
Na de pauze werd de making-of club film van "Louis" vertoond en vervolgens nog 4 "super-8" filmpjes van René: Geknipt / vrolijk pasen / vakantie trein / zwarte woud.
Tot slot werd de making-of van club film "Dekmantel" vertoond.
Ondanks de grote hoeveelheid aan films bleef nog tijd over om na te praten aan de bar.

Voor de PDF versie van dit verslag, klik HIER


Verslag A-avond "Jaarvergadering ERSA" 13 febr 2018 Maarten van Rooden

Aanwezig zijn 28 leden. De voorzitter bespreekt voor de officiële opening de komende twee A avonden. Over 14 dagen is er een ode aan René Roeken met veel oude films. Over 28 dagen is de clubcompetitie met ongeveer 75 minuten film. De geblokte B avond daarna wordt dus niet gebruikt voor de clubcompetitie.
De voorzitter heet iedereen welkom bij deze jaarvergadering. Er zijn vijf leden die een bericht van verhindering hebben gestuurd.
Voor de inhoudelijke punten verwijs ik graag naar de notulen van deze jaarvergadering die separaat door de secretaris zullen worden toegestuurd. Enkele opvallende / belangrijke zaken zijn:
N.a.v. de notulen van verleden jaar merkt de voorzitter nog op dat de naam van de film hetzelfde moet zijn als de naam die wordt opgegeven voor de clubcompetitie. N.a.v. een opmerking verleden jaar is er afgelopen jaar geëxperimenteerd met een geluidsset van Hans Lips. De verstaanbaarheid in de zaal werd, ook al werd de geluidsset niet altijd gebruikt, als voldoende beschouwd. Hierna werden de notulen vastgesteld.
Jan van Donschot las namens de kascontrolecommissie het verslag voor. De kascontrole commissie stelt de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het afgelopen jaar. De vergadering verleent deze decharge. Jac Heijmans, Jef van den Boom en Rien van der List stellen zich beschikbaar als lid van de kascontrole commissie voor volgend jaar.
De penningmeester is wegens vakantie niet aanwezig. De voorzitter geeft een toelichting bij de financiële stukken. N.a.v. een opmerking van Tineke Engelen zal de penningmeester later nog terug komen op de kosten voor de open dag van 2015. De barinkomsten lopen nog steeds terug. De boekingen van sommige posten blijken niet altijd in dezelfde rubriek te worden geboekt. Onder aan de streep maakt dit niets uit. De financiële begroting 2018 is duidelijk. Een eventueel nog te organiseren dagje uit zal ook dit jaar voor eigen rekening komen.
Investeringen zijn in 2018 niet voorzien.
Een voorstel van het bestuur om het reglement van de clubcompetitie aan te passen wordt door de vergadering goedgekeurd.
Er zijn geen tegenkandidaten voor een bestuursfunctie aangemeld. Het huidige bestuur wordt bij acclamatie herkozen.
Ingekomen stukken. Frits Segers heeft aan het bestuur laten weten dat hij het voorlezen van het jaarverslag van de commissies, die ook bij de agenda worden rondgestuurd, niet zinvol vindt. Uiteraard zijn de commissies bereid vragen te beantwoorden in de jaarvergadering. De vergadering neemt dit voorstel over.


Er volgt een discussie of en hoe er in 2018 een open dag moet worden georganiseerd. De vergadering komt niet verder dan het maken van flyers en die uit te delen aan kennissen en vrienden en bij andere gelegenheden.
Over enkele maanden is er een gesprek met de provincie over onze huisvesting. We mogen op deze locatie blijven zolang het kan, op zijn vroegst moeten we medio 2019 naar een andere locatie. De gemeente heeft gevraagd aan de bewoners van Mariadal een plan te maken om naar een leeg schoolgebouw in de Voorstraat te verhuizen. Nadat het plan klaar was heeft de wethouder laten weten met een projectontwikkelaar in onderhandeling te zijn voor deze locatie. We zijn dus weer terug bij af.
Hierna werden de verslagen van de teams besproken. Belangrijkste punten: Bardienst; beide leden die bardienst hebben moeten tot het eind blijven en helpen bij het afsluiten. Frits Segers biedt aan een vervolg cursus Magix te willen verzorgen. In juli en augustus zal ERSA open gaan als er ten minste 10 personen aangegeven hebben naar de club te komen.
Om 21.35 uur sluit de voorzitter de vergadering.


Voor de PDF versie van dit verslag, klik
HIER———————————————Pasted Graphic


Verslag A-avond "De taal van het beeld" 30 januari 2018 Sjef van den Boom


De voorzitter heet de aanwezigen welkom en in het bijzonder Tony Jacobs die deze avond de verschillende aspecten van het filmen in beeldtaal zal belichten.

Mededelingen:
● Op de volgende A-avond (13 februari) staat de jaarvergadering gepland; eventuele vragen kunnen tot 1 week voor de 13
e worden ingediend. Het bestuur heeft dan de mogelijkheid om de vragen direct te beantwoorden. Uiteraard kunnen ook op de 13e vragen worden gesteld.
● Ook eventuele kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen dit tot een week voor de 13
e kenbaar maken.
● Tijdens de carnavalsoptocht is ERSA met acht personen aanwezig om dit gebeuren vast te leggen.
● In het Tongerlohuys is momenteel een tentoonstelling over het werk van architect Hurks. ERSA draait op een middag en op een avond (zie de mail die over dit onderwerp is gestuurd) films die het werk van deze architect belichten.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Tony Jacobs.
Aan de hand van voorbeelden uit de film "Indiana Jones and the last crusaders", die opgenomen werd in de stad Petra in Jordanië, legt hij uit wat “mise en scene” betekent: Alles wat voor de camera gebeurt.
Dit soort films wordt altijd gemaakt op een volslagen onbekende locatie, welke juist door die films ineens grote bekendheid krijgen.

Ook het decor is heel belangrijk.
"Faithfully yours" werd bijvoorbeeld deels gefilmd in de opera van Gent.
"Gele tulpen" had als locatie het justitiepaleis van Brussel.
De scènes met de blote man, die de trappen van dit gebouw opliep, werden om zes uur 's morgens opgenomen om ongestoord de opnamen te kunnen maken, tot er op dat vroege tijdstip een bus met Japanners stopte, die allemaal met hun mobieltje deze ongewone vertoning vastlegden.
Ook bij de film “De legende van de kaartridder”, opgenomen bij de abdij Villers la Ville, de middeleeuwse stad Bokrijk en in de Pelgrom te Antwerpen, is het decor belangrijk.
Sommigen kozen ervoor om films op te nemen in studio's zoals "Gangs of New York" die werd gemaakt in de Cinecitta studio's in Rome, waarbij speciale effecten werden gebruikt doordat modelbouwers de werkelijke versie op schaal 1:6 hadden nagebouwd.
De director of photography is de baas van de cameramensen, terwijl de regisseur de algehele supervisie heeft.
Camerabewegingen zijn onder te verdelen in travelshot, kraanshot, inrijder en uitrijder en kraanshot met inrijder. Bij dat laatste draait de camera om de acteur heen en wordt het uitzoomen gebruikt als overgang naar iets nieuws.

Kleding en kostuums.
In de scene zorgt de kleding ervoor dat het hoofdpersonage de aandacht krijgt zoals bijvoorbeeld in de film "Amadeus" waar de hoofdpersoon kleding in een opvallende kleur draagt.
Voor het kwaad wordt veelal wit en in sommige gevallen de kleur grijs gebruikt, zoals in de film "Clockwork Orange", in "Lord of the rings" en "The Bourne ultimatum". Bij het rollercoast effect lost het probleem op en komt er een nieuw.In de film "Elizabeth" wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Dutch angel (hoek van Holland) waarbij de scènes vanuit een bepaalde hoek worden gefilmd.

Beeldtaal.
Daarbij is het van belang hoe je personen in een kader zet zoals in de films "From hell" en "Minoroty report".
Bij de structuur van de films kun je onderscheid maken tussen de Sydfield methode en de alternatieve methode.
Bij de Sydfield methode worden in de eerste 25% van de film alle hoofdpersonages geïntroduceerd, zoals in de film "National threasure".
Bij de alternatieve methode begint de film bij het einde, zoals "Perfume" en ook "The hours" heeft een alternatieve structuur.
Beeldtaal is vooral laten zien zonder dat je iets zegt zoals in de films "Perfume", "From hell", "Pulp fiction", "Elizabeth", "Shakespeare in love" en " The hostage".

Set ups en pay offs.
Om een film geloofwaardig te maken, zoals de man met de metaaldetector in de film "De indringer", gebruikt men zogenaamde set ups.
Pay off staat voor “wat brengt het”.
Basisprincipe bij filmen is dat je springers moet zien te voorkomen, terwijl drie springers in beeldtaal wel worden geaccepteerd, zoals in de film "Alzheimer", waarbij de trap naar boven zelfs in vier delen wordt weergegeven.
Belangrijk in de film zijn ook de camerabewegingen zoals in de film "Het huis".
Geaccepteerd zijn tegenwoordig ook de muziek- aanpassingen zoals bijvoorbeeld te zien is in de middeleeuwse film "A knight's tale" met muziek van David Bowie.
Na dit laatste voorbeeld sluit deze bijzondere sessie o.l.v. Tony Jacobs.
Het was een leerzame avond, waarbij we aan de hand van vele voorbeelden gewezen werden op wat allemaal nodig is om tot een goede film te komen.

Voor de PDF versie van dit verslag, klik HIER

IMG_0553


Verslag A-avond “NOVA festival films” 16 januari 2018 Gé de Neef

Voorzitter Ruud opent de avond met het welkom heten van twee personen, die vanavond een indruk willen krijgen van ERSA als filmclub.

Het motto van het MOTTO festival in Tilburg is dit jaar “Muziek”. Maximale filmlengte is 10 minuten. Inleveren voor 12 februari, datum festival 15 maart. Voor meer informatie bezoek de
ERSA en NB’80 internet site

Voor de Brabantse filmmanifestatie worden mogelijk 3 ERSA-films ingestuurd.

Voor de clubcompetitie zijn tot op heden 7 films aangemeld.

De beginnerscursus Magix is vanmorgen gestart met 12 deelnemers. Het vervolg is over 14 dagen.

De rest van de avond is besteed aan het vertonen van films van het recente NOVA-festival. De films werden ingeleid door Ruud Scheidel

De vertoonde films waren:
The final step———fiction 4 min. SF: Een buitenaards volk dat van planeet naar planeet reist en deze uitgeput achterlaat is op zoek naar de volgende planeet: de Aarde...
Prijs voor de beste nieuwkomer

De Cirkel———fiction 19 min. De speelfilm De Cirkel gaat over ouder worden. Adeo, rijinstructeur op een manege, weet op jongere leeftijd zeker waar voor hem in deze de grens ligt. Als hij ouder wordt, is het niet allemaal zoals het lijkt.
Prijs voor de beste cameravoering

Stromend hout———nonfiction 10 min.  Waar haalde Parijs vroeger zijn hout vandaan?

Whatsapp———fiction 10 min Waar het (mis)bruik van de smartphone toe kan leiden.

Leentje en Bertus———fiction 10 min. Een oudere man toont zijn onvoorwaardelijke liefde aan zijn terminale vrouw.
SuperNova fictie en prijs voor de beste acteur

Dilemma———fiction 19 min.  De zaken in het garagebedrijf van Renze en Greta Wiersma gaan prima. Aan het eind van de middag wordt nog een mooie cabrio afgeleverd. Dan doet zich een onverwachte situatie voor die Greta voor een onmogelijk dilemma plaatst.
SuperNova fictie en publieksprijs op zondag

Het was een boeiende en leerzame avond met films van hoog niveau. Een aantal van de films behandelde actuele onderwerpen als euthanasie en overmatig gsm-gebruik. Er waren deze avond 25 personen aanwezig. In de pauze, tijdens een discussie over muziek en geluid-gebruik in films, gaven onze bezoekers aan vaak de website Intervox te gebruiken. Waarvan nota, op verzoek van mijn tafelgenoten.

Voor de PDF versie van dit verslag, klik HIER


Verslag A-avond "Nieuwjaarsreceptie" 2 jan 2018 Cas Dekker

db148ff1-1bb1-4695-9a0f-b9247300e459_preview

Voorzitter Ruud Scheidel nodigt iedereen uit om in de zaal plaats te nemen, om daar bij de aftelklok te wachten tot deze het tijdstip van 20:00 uur heeft bereikt. Ruud vertelt dat ERSA het nieuwe jaar in gaat met 45 leden. Er is aanwas uit de beginnerscursus, maar helaas hebben ook enkele leden het lidmaatschap beëindigd: Pieter v.d. Kooij, Ben Laarhoven, Jan-Willem van Merode en Jesse Monden en natuurlijk de leden, die helaas zijn overleden.

Gerard v.d. Heijden, Maarten van Rooden en Fred Roosendaal zijn in de Sint Jan aan het filmen, onze eerste activiteit voor het evenement Roosendaal 750 jaar. Rien v.d. List en Henk Heijnen zijn door ziekte afwezig.
Het wordt nog minstens een heel jaar in Mariadal. Het wordt een druk jaar. Er is ook nog veel buiten het programma om. Op 31 januari start een tweede ploeg geïnteresseerden van de open dag met de beginnerscursus, nu op woensdagavond. De uitvoering is weer in handen van Rika en Tineke. Cor en Ruud assisteren. Mogelijk kunnen er nog enkele mensen bij. De beginners gaan werken met Magix. Voor de beginners van de eerste cursus gaat Frits op dinsdagmorgen, vanaf 16 januari, een Magix-cursus geven. Ruud neemt de mensen van de tweede beginnersploeg zover mee, dat ze bij Frits kunnen instromen. Bij de Magix-cursus van Frits kunnen ook nog andere leden. Je moet een laptop meebrengen waarop Magix is geïnstalleerd. Voor Apple gebruikers kan Magix alleen via een Windows emulatie.

Beide zalen zijn weer meerdere malen gereserveerd voor filmvoorstellingen voor derden. Soms mogen ook eigen leden komen. Dit is te zien op de website en op het bord. In februari worden bijvoorbeeld alle Hurks-films nog eens gedraaid.

Het hele jaar worden evenementen gefilmd in het kader van 750 jaar Roosendaal. Hiervoor hebben zich al voldoende mensen opgegeven. Ruud heeft maandelijks een bespreking op het gemeentehuis over de volgende maand.

Op zaterdag 13 januari geeft Tony Jacobs zijn module “Licht”, dit keer voor de NOVA. Aanmelden is deze week nog mogelijk, maar uitsluitend via de
NOVA website. Vervolgens wordt het geprojecteerde programma door Ruud toegelicht.

Daarna begeeft het gezelschap zich naar de andere zaal, waar voor iedereen een glas “bubbels” staat te wachten. Iedereen geniet duidelijk van deze ene keer in het jaar dat er voldoende tijd is om na te praten.

Voor de PDF versie van dit verslag, klik HIER


Een ieder die de verslagen van A-avonden (2018) wil lezen of downloaden in PDF formaat kan HIER klikken!