Eerste Roosendaalse Smalfilm Amateurs - sinds 1952

Eerste Roosendaalse Smalfilm Amateurs - sinds 1952

Open Book
Keyboard
MacBook
Crocus
Blueberries
Light Bulb
Reed
 • Stacks Image 17794
 • Stacks Image 17797
 • Stacks Image 17800
 • Stacks Image 17803
 • Stacks Image 17806
 • Stacks Image 17809

Verslagen A-avonden 2019

Verslag A-avond "Phocas Kroon presenteert" 14 mei 2019 Koos Wijling


Het was een avond vol historische films. Het was echt even terug in de tijd. Phocas Kroon was vanavond bij ons op bezoek en we hebben 5 films van hem mogen bekijken. En het waren allemaal toppers. De eerste film was voor mij de winnaar. De titel van de film was DE LAMP en wij als kijkers gingen even goed terug in de tijd, zo rond 1891 en dat was net echt. Er was dus te zien hoe de lamp werd gemaakt van een stukje katoen als draad tot het eindproduct de lamp. (10min)

De volgende film was de historische industrie van Eindhoven. En ook hier mooie zwartwit beelden van de textielindustrie rond 1800. Daarna gingen we over naar de hoedenindustrie, met beelden hoe het in de werkplaats er aan toeging.

Toen volgde de tabaksindustrie met veel opnames van de fabriek en het vervoer ernaar toe en natuurlijk de sigarenbandjes. En ook het luciferstokje was een mooi product uit Eindhoven. En de ontwikkeling van Philips van de lamp tot de radio en röntgenapparaat. Daarna was Daf aan de beurt en we sloten de film af met opnames van locaties, waar we nu nog kunnen zien waar het vroeger allemaal begon. (25min)

Phocas vertelde nu eerst hoe hij op het idee was gekomen om een film vast te leggen over pop animatie. In de film zie je twee mannen die daar hebben gewerkt en zij vertellen hun bijdrage in het proces. De film heette Poppen aan het dansen . (16min)
Zo na de pauze was het tijd voor de film impressie struikelstenen en de titel zegt het al, het was een documentaire over de Stolpersteine. Dit alles was ook in Eindhoven. (6min)

Omdat Phocas ook een keer een speelfilm wilde maken is hij rond gaan kijken en is hij met een toneelschool een film gaan maken met de titel Eendagsvlieg. Dit was een film over de mens, dat die maar één dag bestaan en dat je alles maar 1 keer mag doen, dus ook de liefde bedrijven. Na de uitleg was voor mij de film beter te begrijpen. (18min)
Het was dus een mooie A- avond en Phocas Kroon mag zeker nog een paar keer terug komen om zijn werk te laten zien.Verslag A-avond "Computerwetenswaardigheden" 30 april 2019 Betty Bloos


De avond begint met een extra ledenvergadering in verband met de op handen zijnde verhuizing naar het cultuurhuis aan de Bovendonk.
De voorzitter geeft eerst nog de laatste stand van zaken, namelijk dat inmiddels overeenstemming is bereikt over een lagere huurprijs.

De daaraan verbonden voorwaarde levert geen problemen op.
Het grootste deel van de leden is aanwezig evenals het voltallige bestuur en alle leden stemmen voor de verhuizing.

Hierna komt het uitje naar ’s Hertogenbosch ter sprake. Cor en Betty zijn naar ’s Hertogenbosch geweest om informatie in te winnen en om opnamen te maken voor een film c.q. presentatie . Vervolgens worden deze film en presentatie vertoond en nadere informatie gegeven.
Introductie film "Uitje naar 'sHertogenbosch" van Betty Bloos. Klik hier.

Er wordt nog aangeraden om met andere leden samen te gaan.
Het volgende onderdeel is het jaarlijkse onderwerp Computer wetenswaardigheden. Er is maar één onderwerp naar voren gekomen waarover leden meer informatie willen en dat is het vollopen van de C-schijf. Ruud legt uit dat de C-schijf bedoeld is voor programma’s en dat alle andere bestanden moeten worden overgeheveld naar een andere schijf. Hij legt ook uit hoe je een nieuwe schijf (of partitie) zelf kunt maken. Een laatste raad : laat je C-schijf nooit voller zijn dan 75% want dan wordt de schijf heel langzaam.

Het laatste onderdeel is : hoe beeldmateriaal en muziek te downloaden van You Tube. Vooraf had Ruud al informatie per mail gegeven hoe en welke programma’s je hiervoor kunt downloaden.

En dat is dan nodig voor de volgende opdracht, namelijk het in groepjes maken van een film die geheel uit materiaal is samengesteld dat van YouTube afkomstig is.

Rika geeft nog extra toelichting en laat een voorbeeld zien.
Als thema voor de filmpjes wordt opgegeven : Verhuizing.
Er wordt nog informatie op papier meegegeven.
Er is alleen nog tijd om groepjes te vormen en te beraadslagen over het soort filmpje. De rest zal later worden gedaan. Op 25 juni worden de filmpjes vertoond.

Het was alles bij elkaar weer een leerzame en leuke avond.


Verslag A-avond " Analyse van al gejureerde films" 16 april 2019 Tonny van DonschotRuud opent de avond met de resultaten van de films van Ersa welke afgelopen zondag op de BFM zijn vertoond.
 • Tony Jacobs met "Ambachtelijk" behaalde de 1e prijs, goud en een nominatie voor het Nova Festival
 • Rika Houthuijsen met "Verleden Toekomst" behaalde de 3e prijs, goud en een nominatie voor het Nova Festival.
 • Cor Claassens met "Pauselijke Zouaven en de Basiliek Oudenbosch" behaalde zilver.
 • Peter Hagenaars en Arthur van der Starre met "Hoe Vlaams is Middelburg?" behaalden zilver.
 • Rien van der List met "Mijmeringen rond het Rozenven" behaalde ook zilver.
 • De film "Niet van een leien dakje" van Marijn Mariën van de Wouwse Videoclub, welke bij Ersa is gejureerd, behaalde goud en een nominatie voor het Nova Festival.

Na nog wat huishoudelijke mededelingen begint de thema avond: “Analyse van reeds eerder gejureerde films voor de clubcompetitie”.

Na een oproep van Ruud hebben zich 4 filmmakers gemeld met hun film. Deze films zijn door Arie Heerkens van Het Toverlint in Gouda en ons medeclublid Cees Nielen geanalyseerd.

Analyse is iets anders dan jureren.
Bij het jureren wordt vooral gelet op verhaalstructuur en filmische vormgeving. Bij het analyseren worden niet alleen de foute maar vooral ook de goede punten benoemd. De films worden uitgebreid, bijna per shot, besproken.

Het eindoordeel van de analisten is als volgt:

 • "My Dream" van Arnold Meeuwsen:

Muziek en beeldbeweging gaan mooi samen. De titel is informatief en functioneel. Zeer goede reclame-video clip met maar een paar oneffenheden.

 • "Ijsland, land van uitersten" van Fred Roosendaal:

De film straalt rust uit. De muziekkeuze is goed. Door de in beeld gebrachte kaartjes weet de kijker precies waar we zijn. Mooie combinatie beeld en informatie. Complimenten voor de camera bewegingen.

 • "Mijmeringen rond het Rozenven" van Rien van der List:

Rien heeft de film in zijn eentje gemaakt. Op zich is dat een compliment waard, maar dit leidt wel tot composities welke niet altijd goed zijn.
Er zijn veel hele mooie beelden van het ven. Het is jammer dat sommige herhaald worden. Dit is niet goed voor de spanningsopbouw. Ook heeft hij gebruik gemaakt van zwart-witte foto’s. Dit hadden er per onderwerp wel wat meer mogen zijn. Het eindshot, waarin Rien zichzelf in het water ziet is erg goed, het had zelfs best wat langer mogen zijn. Er is gekozen voor een volledig prozaïsche tekst.

 • "Een zware pijp" van Christ van den Bergh en Henk Heinen:

Goede camera standpunten zowel ob- als subjectief. De informatie is goed. Er is echter goed te zien dat er uit de hand is gefilmd en de belichting automatisch is ingesteld. Het verhaal loopt lekker vlot. Het ontbreken van muziek stoort niet en de voice-over is goed. Complimenten: Het is een boeiende film met goed camerawerk en goede close-ups.

Elke filmmaker kan zich goed vinden in het commentaar. De analisten hebben niet alle op- en aanmerkingen behandeld. Daarom krijgen de filmmakers het complete rapport en de eindconclusie per email toegestuurd.

Het is een erg leerzame avond geweest, welke voor herhaling vat
baar is.


Verslag A-avond "Multicam in de praktijk" op 2 april 2019 Jan van Donschot


We waren vanavond met zo'n 30 leden aanwezig om het vervolg mee te maken op de presentatie, welke Ruud op 22 januari hield: Video-opnamen voor multicam montage.
Dat was natuurlijk weer een hele tijd geleden, maar gelukkig had Ruud de sheets van zijn presentatie doorgestuurd. Iedereen had tevoren nog even in de stof kunnen duiken.

Onder leiding van Jacques van Meel gaven een danser en drie danseressen, waarvan 2 kinderen, korte demonstraties. Dit optreden vond plaats in de grote zaal. De uitvoeringen werden geregistreerd met drie camera's. De beelden gingen naar de montageset, welke het Film Collectief uit Steenbergen had opgesteld. Deftig heet dat "Live registratie schakelset". Achter de knoppen zat Frie Verboven. Voor velen van ons een oude bekende, want Frie is jarenlang lid van onze club geweest. Vanavond had hij Elsemieke ter assistentie meegebracht.

De camera's werden bediend door Ersaleden. Frie gaf vanaf zijn regieplaats per microfoon opdrachten door aan de drie cameramensen en Frie selecteerde daarbij telkens de beelden, welke hij wilde gebruiken. Alle leden kregen de kans om een van de camera's te bedienen, op aanwijzing van Frie. Het werd voor iedereen een aparte ervaring om zo de multicam praktijk eens te kunnen meemaken, zowel wat de cameravoering betreft alsook te aanzien van de blik op de regievoering.

Het Filmcollectief maakt opnames voor allerlei instellingen. Alle opbrengsten worden geïnvesteerd in de noodzakelijke apparatuur.

In onze eigen filmzaal werden interviews opgenomen met drie camera's. Hier zat Peter Freling achter het scherm. Hij had een eigen schakelset, maar hij moest nog wel zonder tussenkomst van een microfoon aanwijzingen geven aan de cameramensen. Dus die aanwijzingen werden ook geregistreerd door de camera's. Maar aangezien het ook hier puur om het oefenen ging was dat geen ramp. Ergens was het hier gemakkelijker filmen, aangezien de interviewers (Rika en Ruud) en geïnterviewden (diverse leden) uiteraard minder beweeglijk waren dan de dansers in de andere zaal. Het was interessant om met twee verschillende regisseurs te werken.
Ook Peter is lid van ERSA geweest. Hij maakt bedrijfsfilms, videoclips en registraties van allerlei voorstellingen. Peter werkt onder anderen samen met het Filmcollectief. De eigen apparatuur wil hij in de toekomst gaan verhuren.

Tegen het einde van de avond konden we al enkele opnamen van de dansers terug zien. Het resultaat was nog niet perfect, maar mocht er zijn. Zeker als je bedenkt, dat het voor de meeste leden voor het eerst was dat zij deelnamen aan een multicam registratie en dan ook nog met een vreemde camera. Knap ook van de regisseurs om met al die onervaren mensen te moeten werken en dan toch nog tot zo'n resultaat te komen.

Het was kortom een zeer geslaagde avond voor iedereen. Mocht er nog eens een herhaling komen, dan zal ik daar zeker weer aan deelnemen.

Foto's van deze speciale avond kun je
hier vinden!


Verslag A-avond "Kees van Meurs" 19 maart 2019 Henk Heinen


Nadat de voorzitter de avond had geopend en enkele mededelingen had gedaan met betrekking tot de aanstaande verhuizing naar Bovendonk, gaf hij het woord een Kees van Meurs, die enkele door hem gemaakte natuurfilms aan ons wilde vertonen.
Als eerste vertoonde hij zijn film “WIJ LOPEN ER VOORBIJ”.
Een prachtige natuurfilm over alledaagse insecten en bloemen, welke we kunnen waarnemen en dikwijls niet zien. Mooie close-ups van insecten en bloemen. Behalve goed kunnen filmen moet men ook veel kennis hebben van de gewoontes en bewegingen van de dieren. Na het vertonen van de film werd er uitvoerig gesproken over de mogelijkheden om deze film te kunnen maken.
De tweede film heette “IJSLAND”.
Een film over het ontstaan van IJsland als vulkanisch land met veel geisers, woeste rotsen en grote vlaktes sneeuw met alle fauna en flora die daarin voorkomen. De filmer had veel oog voor de vogels die daar leven. Na het vertonen van de gemonteerde film liet de filmer zien onder welke omstandigheden deze film was gemaakt. Ook de trucs die hij had gebruikt om deze prachtige film te kunnen maken.

Als derde film vertoonde hij “INDIAN SUMMER”.
Eveneens een natuurfilm en deze keer over een gebied in het noorden van Canada.
Ook in deze film was er sprake van mooie opnames en close-ups. Of het nu kwam dat we ook al in de 2 vorige films zoveel dieren en vogels hadden gezien, maar ik vond dat het aantal zo veel werd dat mijn interesse weg ebde.

Dat neemt niet weg dat we deze avond drie prachtige films hebben gezien van een filmer, die gepassioneerd is van de natuur.


Verslag A-avond "1ste Clubcompetitie" 5 maart 2019 Gé de Neef

De bezetting was op deze laatste carnavalsavond om begrijpelijke reden niet erg groot. Over twee weken komt Kees van Meurs op bezoek, maker van fantastisch mooie natuurfilms. Warm aanbevolen.
Er stonden totaal 10 films op het programma, waardoor het mogelijk was deze competitieronde te beperken tot één avond.
Juryleden: Tony Jacobs (behalve film 9), Emile de Gruijter, Henri Schuurmans.
Film 1: Muziek is mijn leven van Rien van der List. De film geeft een mooi compleet beeld van het ‘amateur’muziekleven van Rien. (Clubniveau – Brons)
Film 2: Bezoek Poreč, het Limfjord & Rovinj van Christ van den Bergh. Een vakantie verslag van een uitstap langs de kust. (Clubniveau – Brons)

Film 3: Een wandeling over de langste brug van Oostenrijk van René van Dijk. Een vakantiefilm over een (in)spannende wandeling. (Persoonlijk – Eervolle vermelding)

Film 4: Symfonie in Fuse van Rien van der List. Een fusie van muziek en natuurbeelden. (Persoonlijk – Eervolle vermelding)

Film 5: The blue forest van Cor Claassens. Verslag van een schitterende lentewandeling door het Belgische Hallerbos. (Clubniveau – Eervolle vermelding)

Film 6: Een wandeling naar de Hochland Hutte van René van Dijk. Verslag van een vakantiedag op grote hoogte. (Persoonlijk – Eervolle vermelding)

Film 7: Ik. Consul Gaies Marinus van Rien van der List. Verslag van een Romeinse bestuurder in ruste tussen het verre verleden en heden. (Clubniveau – Brons)

Film 8: Hoe Vlaams is Middelburg? Van Peter Hagenaars en Arthur van der Starre. Een imposante film over de Middelburgse geschiedenis. (Regio niveau – Goud)

Film 9: Ambachtelijk van Tony Jacobs. Een film met een verrassend einde over een bejaarde patisserie-bakker in een verzorgingstehuis. (Nationaal niveau– Goud)

Film 10: Niet van een leien dakje van Marijn Mariën van de Wouwse Videoclub. Deze film was in onze competitie jurering meegenomen als extra film. De film toont op zeer duidelijke wijze het vervangen van versleten dakleien op twee zijkapellen van de kerk in Wouw en het verhaal er achter. (Nationaal niveau – Goud)

Film niet vertoond: Sausschwänzlebahn van Ruud Scheidel. Deze film zat wel in de competitie, maar was reeds een aantal malen vertoond en daarom is het leuke spoorlijntje deze avond weggelaten. (Clubniveau – Brons)

De jury rapporten werden onmiddellijk na het vertonen van de films wisselend door Ruud Scheidel en Tony Jacobs voorgelezen. Na afloop van het vertonen van alle films werden de rapporten en bijbehorende oorkondes aan de deelnemers uitgereikt.


Verslag A-avond "Jaarvergadering" 19 febr 2019 Willem-Jan Vermeulen

Stacks Image 18390


Deze avond was de laatste vergadering van ERSA op de locatie Mariadal.
Het bestuur was voltallig aanwezig en bestond uit: Ruud Scheidel als voorzitter; Hans Lips als secretaris en Fred Roosendaal als penningmeester.
Geconstateerd werd dat een krappe meerderheid van alle leden aanwezig was. Het ledenaantal is ondanks de ledenwerving van vorig jaar september, gedaald van 53 op 04-07-2018 naar 43 op 18-02-2019. We zullen dus weer een open dag met beginnerscursus met aanvullend een montagecursus moeten organiseren om het ledental op te krikken. Voorstel is om dit te doen in combinatie met de opening van de nieuwe locatie.
Afgelopen jaar waren 2 vergaderingen geweest: De jaarlijkse voorjaarsvergadering en een extra vergadering i.v.m. de privacywetgeving.
Dit jaar zullen ook weer 2 vergaderingen plaatsvinden: De huidige jaarlijkse voorjaarsvergadering en een komende vergadering eind april i.v.m. de keuze voor onze nieuwe locatie.
Ook nog belangrijk om te weten is het feit dat het huidige bestuur (Ruud / Hans en Fred) aanblijft en dat ook de kascommissie aanblijft met uitzondering van Rien van der List, waar zijn dochter Lilian van der List zijn plaats inneemt naast Sjef van den Boom en Gé de Neef.
Nog een punt wat extra aandacht vroeg:
De bestandsnaam op USB-stick moet hetzelfde zijn als de titel op het formulier en ...
de films op de USB-stick moeten voorzien zijn van (niet meer of minder dan) 5 seconden zwart.
Na het doornemen van de agendapunten, die door Hans Lips in de notulen verwerkt zullen worden , ging de aandacht voornamelijk uit naar de nieuwe locatie Bovendonk 111 (het DaVinci schoolgebouw).
Wethouder Toine Theunis wil van dit schoolgebouw een cultuurhuis maken voor alle 16 groepen die momenteel in Mariadal en het Essentgebouw zitten.
Per 1 juli wordt Mariadal overgedragen van de Provincie Brabant aan bouwgroep BVR, die daar in eerste instantie in de tuin woningen gaat bouwen.
Maar voordat Mariadal aan de beurt is om verbouwd te worden, komen eerst de ambtenaren van het stadskantoor daar tijdelijk werken vanwege de interne renovatie van dit stadskantoor.
Het DaVinci schoolgebouw heeft 2 gymzalen waarvan wij er één samen met de toneelverenigingen kunnen gebruiken als theaterzaal met podium en opslagruimte.
Deze ligt op de begane grond met een ingang aan de parkeerplaats en een andere ingang die uitkomt op de aula, waar de gezamenlijke kantine voor alle groepen wordt gecreëerd.
Om de verhuizing te realiseren, wordt gedacht aan een ouder - zoon/dochter dag om de zware spullen te verhuizen. Officiële verhuizers zijn te duur.
Er is een stichtingsbestuur voor dit cultuurhuis geformeerd dat met de gemeente onderhandelt en een aanspreekpunt is voor alle zittende groepen.
In maart/april valt de definitieve beslissing betreffende de locatie met daarop dus nog een 2e ledenvergadering. Het is dan wel noodzakelijk dat een meerderheid van de leden aanwezig is voor de stemming, om de verhuizing mogelijk te maken.


Verslag A-avond Workshop "Verrassing" 5 febr 2019 Cees Nielen


Onder dit motto vond in ons Ersa-home een workshop plaats onder leiding van Hans Lips. Hans begon met ons een filmpje te laten zien van 44 seconden. Een politieman houdt hierin een man staande, die door zijn vrouw vakkundig de gevangenis in wordt geholpen. Hierna volgde nog een mop over een Japanner, die in de clou van het verhaal voor een spetterende verrassing zorgt.
Vervolgens werden er een vijftal korte filmpjes gedraaid, waarvan de versierpoging van een ietwat gezette dame door een nijlpaard me het best is bijgebleven. De verrassing was dat het bleek te gaan om reclame voor een firma, die ‘Get in Shape” heette. Ook de film over een man die met stemherkenning alles in huis op afstand kon bedienen was hilarisch. Na een bezoek aan de tandarts bleek dat toch niet zo goed te werken.
Na deze lekkermakertjes werd gevraagd een viertal groepen te maken. Ze kregen een storyboard en een aantal mopjes, met de vraag hiervan iets te maken met de groep. Je mocht ook je eigen verhaaltje verzinnen, waar drie van de vier groepen gebruik van maakten.
De groep van Koos was vrij snel gereed met de opnamen van een sollicitatiegesprek, waarin een manager vroeg aan de sollicitant om hem een laptop te verkopen. Nadat de man met de laptop was weggelopen en zich een week niet liet zien, zag hij kans het apparaat aan de manager terug te verkopen voor €. 300.-. Hij werd aangenomen! De groep slaagde er door het geringe aantal shots ook nog in om het filmpje te monteren.
In de groep van Cas werd een verhaal bedacht, waarin de hoofdrolspeler lid denkt te worden van filmclub “Het Statiefje” en daarvoor moet hij een van zijn eigen producten laten zien aan de voorzitster. Door een grap van zijn vrouw liet hij een andere film zien, dan de natuurfilm die hij wilde, maar het aspect “natuur” was duidelijk aanwezig! De groep had veel opnamen gemaakt en kwam tijd te kort om te monteren. We zijn benieuwd naar het resultaat.
Cor had samen met zijn groep een scenario bedacht over een depressieve vrouw (Tonny), die door lichttherapie in de kapel van haar ziekte zou genezen. Door het lastige onderwerp en door het grote aantal shots kwam men niet aan monteren toe. Hilarisch was een sterk uitgelichte “God” (Jan) die in de kapel reclame maakte voor zijn lichttherapie. We wachten het uiteindelijk resultaat af en verwachten nog enkele sensationele shots.
De groep van Ruud had een verhaal bedacht, waarbij de voorzitter op een jaarvergadering wordt gebeld door de burgemeester, dat ze een nieuwe accommodatie voor de club hadden gevonden. Uw correspondent werd door regisseuse Lilian ingeschakeld als figurant. De laatste scene op de nieuwe locatie was erg gezellig, of niet Mieke? De film was al gemonteerd en kan zo naar het Mottofestival in Tilburg, waar de workshop van Hans ook voor bedoeld was. Leuke avond Hans, dank je wel en voor de korte tijd waren de resultaten al veelbelovend !!!Verslag A-avond “Multicam“ 22 jan 2019 Christ van den Bergh

Stel je bent met vrienden naar een spektakel, een concert of toneelvoorstelling. En jullie maken opnames met meerdere camera’s welke jullie op verschillende plaatsen opgesteld hebben om zo opnames vanuit verschillende standpunten te kunnen maken. Na de opnames halen jullie alle beelden van de verschillende camera's binnen en gaan deze beelden monteren tot één film. Dan is de functie “Multicam“ het ideale hulpmiddel om dit te doen.
Verder legt Ruud het gebruik met Multicam via een Power Point presentatie uit op het grote scherm. Tevens kunnen vragen gesteld worden en geeft Ruud verdere aanvulling hierop. Zie de multicam presentatie…..
De avond werd als zeer leerzaam ervaren en op 2 april worden er praktijkoefeningen gedaan.PhotoJoseph-06132018


Verslag A-avond "Nieuwjaarsreceptie" 8 jan 2019 Cas Dekker

Terwijl de klok aftelt naar 20:00 uur, doet voorzitter Ruud reeds enkele mededelingen.

Het begint met het uitreiken van medailles. Christ van den Berg 4 x (!) brons, Arnold brons.
Willem-Jan Vermeulen en Maarten van Rooden zijn niet aanwezig en ontvangen hun medailles later.

Er zijn minder leden t.g.v. 8 opzeggingen. Dit zijn: Maarten van Rooden, als gevolg van zijn verhuizing naar Den Haag, Guus van der Wal en zes leden, die via de beginnerscursus waren binnen gekomen. Van de cursisten zijn er zeven wel lid gebleven. We hebben nu 46 leden, even veel als voor de cursus.

Er moet dus iets worden bedacht om weer nieuwe leden aan te trekken. Ad Smits, Henk Heinen en Marianne Bos zijn gelukkig weer terug na hun afwezigheid door ziekte.

Roosendaal is in het najaar van 1944 bevrijd. Het is dus 75 jaar geleden in 2019. Dat moet dus op allerlei manieren gevierd worden. De details zijn nog niet bekend, maar er zal zeker weer een beroep worden gedaan op ERSA.

Niet alle verslagen van A-avonden worden ingeleverd voor de website.
De schrijvers wordt verzocht dit voortaan wel te doen, of zelf voor een vervanger te zorgen.
Over de huisvesting is nog niets definitief bekend. We zitten in elk geval tot 1 juli
hier en daarna komen we niet op straat te staan, maar zijn er een paar opties.

Precies op tijd verschijnt het jaarprogramma op het scherm.
Voor deze avond wordt naast het bespreken van het programma, ook de compilatiefilm "Roosendaal 750" genoemd.
Arnold heeft heel veel werk gehad aan de compilatie van 69 (!) clips in ongeveer 20 minuten.

Het Mottofestival is op 14 maart in Tilburg, met het thema "Verrassing".

De ERSA-avonden staan op de site en worden besproken.

Vervolgens wordt de compilatiefilm van Arnold vertoond. Het is een indrukwekkend spektakel!

Na de film sluit de voorzitter de vergadering en begeeft het gezelschap zich naar de koffiekamer, waar met bubbels het nieuwe clubjaar wordt ingeluid.


Een ieder die de verslagen van A-avonden (2019) wil lezen of downloaden in PDF formaat kan HIER klikken!